Bộ Giáo dục chỉ đạo khôi phục chức phó hiệu trưởng ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM

11/06/2022 07:00
Lê Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM thực hiện khôi phục quyền lợi của tiến sĩ Trương Thị Hiền và báo cáo trước ngày 15/6/2022.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn ký công văn số 2397/BGDĐT-TCCB gửi Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện kết luận số 07-LK/BCSĐ của Ban Cán sự đảng.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã nhận được báo cáo của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện Kết luận số 07-KL/BCSĐ ngày 13/5/2022 của Ban cán sự đảng. Bộ có ý kiến về 2 nội dung về khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp đối với Tiến sĩ Trương Thị Hiền và giao quyền hiệu trưởng (hoặc phó hiệu trưởng phụ trách) có thời hạn từ 3-6 tháng để giải quyết các yêu cầu cấp bách.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh:website trường)

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh:website trường)

Ở nội dung “thực hiện các thủ tục cần thiết để khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp đối với tiến sĩ Trương Thị Hiền”.

Bộ Giáo dục và đào tạo cho rằng sau khi có Quyết định số 3815/QĐ-BGDĐT công nhận Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025, từ ngày 20/11/2020 đến ngày 16/3/2021 (ngày Chủ tịch Hội đồng trường ký thông báo số 07/TB-HĐT), bà Trương Thị Hiền không có quyết định cho thôi hoặc miễn nhiệm chức vụ phó hiệu trưởng và vẫn hưởng các chế độ, chính sách, quyền hạn đối với phó hiệu trưởng.

Do đó, việc khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp của bà Trương Thị Hiền được tính từ ngày trường thôi các chế độ, chính sách, quyền hạn đến nay. Bộ Giáo dục và đào tạo yêu cầu người phụ trách trường thực hiện nghiêm kết luận số 07-KL/BCSĐ ngày 13/5/2022 của Ban cán sự đảng.

Đối với nội dung “Giao quyền hiệu trưởng (hoặc phó hiệu trưởng phụ trách) có thời hạn từ 3-6 tháng để giải quyết các yêu cầu cấp bách”.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, căn cứ khoản 10 điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (Luật số 34): “Hội đồng trường làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số, trừ trường hợp quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học quy định tỉ lệ biểu quyết cao hơn; quyết định của hội đồng trường được thể hiện bằng hình thức nghị quyết", Bộ Giáo dục và đào tạo yêu cầu thư ký hội đồng trường: Xin ý kiến biểu quyết về nội dung giao Phó Hiệu trưởng phụ trách trường của những thành viên hội đồng trường chưa tham dự cuộc họp ngày 27/5/2022; tổ chức họp hội đồng trường quyết định việc giao Phó Hiệu trưởng phụ trách trường theo quy định đa số của Luật số 34.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh nghiêm túc, khẩn trương thực hiện, hoàn thành các nội dung trên trước ngày 15/6/2022 và báo cáo kết quả về Bộ.

Như Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam thông tin, mới đây tại cuộc họp hội đồng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, có 7/13 thành viên hội đồng trường có mặt tại cuộc họp đã đồng ý giao Phó Hiệu trưởng Lê Hiếu Giang phụ trách trường. Có 4 thành viên hội đồng trường không tham dự cuộc họp đều là người ngoài trường.

Trước đó, ngày 13/5, Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Kết luận số 07 chỉ đạo tập thể lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh phải tuân thủ, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo; khẩn trương có giải pháp cấp bằng cho người học đã đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp, đảm bảo đúng quy định và quyền lợi của người học; chịu trách nhiệm trong việc để xảy ra tình trạng chậm cấp bằng cho người học đã đủ điều kiện;

Thư ký hội đồng trường thay mặt hội đồng trường thực hiện ngay việc ký thông báo thu hồi Thông báo số 07/TB-HĐT ngày 16/3/2021 theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và đào tạo và trên cơ sở quyết nghị Hội đồng trường tại phiên họp ngày 13/4/2022, thời hạn hoàn thành chậm nhất là ngày 17/5/2022. Người phụ trách trường thực hiện các thủ tục cần thiết để khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp đối với tiến sĩ Trương Thị Hiền, thời hạn hoàn thành trước ngày 30/5/2022; giao quyền hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng phụ trách có thời hạn 3 đến 6 tháng để giải quyết các vấn đề cấp bách của nhà trường và thực hiện các yêu cầu nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, hoàn thành trong tháng 5/2022…

Một năm qua, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh khuyết nhiều vị trí như: hiệu trưởng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường... Hiện có gần 4.000 sinh viên của trường tốt nghiệp nhưng chưa được cấp bằng vì người phụ trách trường là trưởng khoa không đủ thẩm quyền ký bằng tốt nghiệp.

Lê Phương