Chủ tịch Quốc hội băn khoăn nhất là về sách giáo khoa

12/03/2019 10:46
Đỗ Thơm
(GDVN) - Ngày 12/3, phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiếp tục cho ý kiến về dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi).

Theo báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự án Luật Giáo dục (sửa đổi) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau.

Một số đại biểu đề nghị thể hiện rõ hơn các quy định về mục tiêu, nội dung, chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, bảo đảm tính khả thi.

Có ý kiến đề nghị chương trình giáo dục phổ thông là thống nhất, xây dựng một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước; làm rõ tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa; quy định cụ thể việc thí điểm chính sách mới trong giáo dục.

Chủ tịch Quốc hội băn khoăn nhất là về sách giáo khoa ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: Quochoi.vn

Về quy định mục tiêu, nội dung, chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông: Tiếp thu ý kiến đại biểu, Dự thảo Luật đã sắp xếp, bổ sung các quy định cụ thể về các yêu cầu cơ bản của chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; về việc xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình, phát hành sách giáo khoa.

Các nội dung chi tiết và trình tự, thủ tục sẽ được quy định ở văn bản dưới luật để bảo đảm tính cân đối trong bố cục của Luật và phù hợp với thực tiễn (Điều 31).

Về quy định chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông bảo đảm thống nhất trong toàn quốc: Thường trực Ủy ban cho rằng, hiện nay quy định về chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trong Dự thảo Luật đã cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Nghị quyết số 88/QH13 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Theo tinh thần các Nghị quyết, chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành sau khi được Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục thông qua.

Sách giáo khoa là công cụ để triển khai chương trình giáo dục phổ thông và được thẩm định, phê duyệt, ban hành bởi Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa.

Trên cơ sở đó, Dự thảo Luật đã quy định về tiêu chuẩn, quy trình thành lập Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục, Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa; việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông thống nhất trong cả nước và được triển khai linh hoạt, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương và cơ sở giáo dục; việc ban hành quy định về chọn sách giáo khoa (Điều 31); bổ sung quy định về thực nghiệm chương trình giáo dục phổ thông trước khi ban hành (khoản 1 Điều 31) và Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi quyết định việc thí điểm chính sách mới trong giáo dục mà việc thí điểm đó sẽ ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ học tập của công dân trong phạm vi cả nước (Điều 104).

Đồng thời giao Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm về chất lượng chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa (Khoản 3 Điều 31).

Vì vậy, Thường trực Ủy ban đề nghị giữ như quy định Dự thảo Luật về chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến cho rằng, cơ bản Luật đã được hoàn thiện và tiếp thu tối đa.

Tuy nhiên, đại biểu Hà Ngọc Chiến vẫn băn khoăn rất nhiều về sách giáo khoa, vấn đề đại biểu, cử tri rất quan tâm.

Việc sách giáo khoa không sử dụng được nhiều năm, sách giáo khoa tham khảo nhiều loại bắt buộc gây bức xúc.

"Điều 31 của dự thảo Luật có ghi “Mỗi môn học có một hoặc một số sách giáo khoa; thực hiện xã hội hóa việc biên soạn sách giáo khoa. Cơ sở giáo dục được lựa chọn sách giáo khoa…” vẫn còn băn khoăn, cần thảo luận. Tôi thấy chưa phù hợp với quán triệt của Nghị quyết 29 và Nghị quyết 88".

Về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: “Điều băn khoăn nhất của tôi là sách giáo khoa.

Quy định của dự thảo Luật: “Cơ sở giáo dục được lựa chọn sách giáo khoa để sử dụng ổn định trong giảng dạy, học tập có tham khảo ý kiến của giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh, bảo đảm công khai, minh bạch phù hợp với điều kiện thực tiễn” có thể gây phức tạp.

Quy định này liệu có làm phát sinh xu hướng “chạy” để được sách giáo khoa của mình để được địa phương chọn”.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ giải thích, làm rõ hơn về quy định này.

Đỗ Thơm