Chuẩn giáo viên mới vẫn không khả thi

Chuẩn giáo viên mới vẫn không khả thi
(GDVN) - "Thông tư 20 này khi triển khai thực hiện rất dễ rơi vào hoàn cảnh “chết dở, sống dở” như Thông tư 30 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành từ năm 2009."