Chùm ảnh: Học sinh TP.HCM “nhởn nhơ” phóng xe phân khối lớn

30/08/2012 05:55
Nghĩa Phạm - Vinh Ngô
(GDVN) - Giờ tan học không khó để bắt gặp học sinh vẫn còn mặc nguyên áo đồng phục điều khiển xe máy trên 50cc và không đội mũ bảo hiểm.
Học sinh chở ba, không đội mũ bảo hiểm tại trường THPT Ernst Thalmnn (Q.1). >> ĐẦU NĂM HỌC MỚI, HỌC SINH THỦ ĐÔ ĐÙA VỚI TỬ THẦN
Học sinh chở ba, không đội mũ bảo hiểm tại trường THPT Ernst Thalmnn (Q.1).
>> ĐẦU NĂM HỌC MỚI, HỌC SINH THỦ ĐÔ ĐÙA VỚI TỬ THẦN
Hình ảnh học sinh lớp 11 trường THPT Ernst Thalmnn điều khiển xe máy khi chưa đủ điều kiện rất phổ biến. >> ĐẦU NĂM HỌC MỚI, HỌC SINH THỦ ĐÔ ĐÙA VỚI TỬ THẦN
Hình ảnh học sinh lớp 11 trường THPT Ernst Thalmnn điều khiển xe máy khi chưa đủ điều kiện rất phổ biến.
>> ĐẦU NĂM HỌC MỚI, HỌC SINH THỦ ĐÔ ĐÙA VỚI TỬ THẦN
Lấy xe từ bãi xe nhà trường. >> ĐẦU NĂM HỌC MỚI, HỌC SINH THỦ ĐÔ ĐÙA VỚI TỬ THẦN
Lấy xe từ bãi xe nhà trường.
>> ĐẦU NĂM HỌC MỚI, HỌC SINH THỦ ĐÔ ĐÙA VỚI TỬ THẦN
Chỉ khi đến tháng an toàn giao thông, lực lượng CSGT tiến hành kiểm tra thì tình trạng học sinh đi học bằng xe máy trên 50cc mới giảm. >> ĐẦU NĂM HỌC MỚI, HỌC SINH THỦ ĐÔ ĐÙA VỚI TỬ THẦN
Chỉ khi đến tháng an toàn giao thông, lực lượng CSGT tiến hành kiểm tra thì tình trạng học sinh đi học bằng xe máy trên 50cc mới giảm.
>> ĐẦU NĂM HỌC MỚI, HỌC SINH THỦ ĐÔ ĐÙA VỚI TỬ THẦN
Bãi xe ngay tại khuôn viên trường THPT Ernst Thalmnn. >> ĐẦU NĂM HỌC MỚI, HỌC SINH THỦ ĐÔ ĐÙA VỚI TỬ THẦN
Bãi xe ngay tại khuôn viên trường THPT Ernst Thalmnn.
>> ĐẦU NĂM HỌC MỚI, HỌC SINH THỦ ĐÔ ĐÙA VỚI TỬ THẦN
Bãi xe tại trường THPT Võ Thị sáu (Q.Bình Thạnh). >> ĐẦU NĂM HỌC MỚI, HỌC SINH THỦ ĐÔ ĐÙA VỚI TỬ THẦN
Bãi xe tại trường THPT Võ Thị sáu (Q.Bình Thạnh).
>> ĐẦU NĂM HỌC MỚI, HỌC SINH THỦ ĐÔ ĐÙA VỚI TỬ THẦN
Bãi xe tại trường Nguyễn Thị Diệu (Q.1). >> ĐẦU NĂM HỌC MỚI, HỌC SINH THỦ ĐÔ ĐÙA VỚI TỬ THẦN
Bãi xe tại trường Nguyễn Thị Diệu (Q.1).
>> ĐẦU NĂM HỌC MỚI, HỌC SINH THỦ ĐÔ ĐÙA VỚI TỬ THẦN
Chật kín xe học sinh tại trường THPT Võ Thi Sáu. >> ĐẦU NĂM HỌC MỚI, HỌC SINH THỦ ĐÔ ĐÙA VỚI TỬ THẦN
Chật kín xe học sinh tại trường THPT Võ Thi Sáu.
>> ĐẦU NĂM HỌC MỚI, HỌC SINH THỦ ĐÔ ĐÙA VỚI TỬ THẦN
Xe máy không kiếng chiếu hậu nằm trong bãi xe trường THPT Nguyễn Thị Diệu. >> ĐẦU NĂM HỌC MỚI, HỌC SINH THỦ ĐÔ ĐÙA VỚI TỬ THẦN
Xe máy không kiếng chiếu hậu nằm trong bãi xe trường THPT Nguyễn Thị Diệu.
>> ĐẦU NĂM HỌC MỚI, HỌC SINH THỦ ĐÔ ĐÙA VỚI TỬ THẦN
Tận dụng sân trường làm bãi giữ xe cho học sinh tại trường THPT Nguyễn Thị Diệu. >> ĐẦU NĂM HỌC MỚI, HỌC SINH THỦ ĐÔ ĐÙA VỚI TỬ THẦN
Tận dụng sân trường làm bãi giữ xe cho học sinh tại trường THPT Nguyễn Thị Diệu.
>> ĐẦU NĂM HỌC MỚI, HỌC SINH THỦ ĐÔ ĐÙA VỚI TỬ THẦN
Còn nguyên bộ đồng phục, hai cô cậu học sinh ung dung chở nhau khi tan học về. >> ĐẦU NĂM HỌC MỚI, HỌC SINH THỦ ĐÔ ĐÙA VỚI TỬ THẦN
Còn nguyên bộ đồng phục, hai cô cậu học sinh ung dung chở nhau khi tan học về.
>> ĐẦU NĂM HỌC MỚI, HỌC SINH THỦ ĐÔ ĐÙA VỚI TỬ THẦN
Rất dễ bắt gặp học sinh trường THPT Nguyễn Thị Diệu vi phạm luật giao thông. >> ĐẦU NĂM HỌC MỚI, HỌC SINH THỦ ĐÔ ĐÙA VỚI TỬ THẦN
Rất dễ bắt gặp học sinh trường THPT Nguyễn Thị Diệu vi phạm luật giao thông.
>> ĐẦU NĂM HỌC MỚI, HỌC SINH THỦ ĐÔ ĐÙA VỚI TỬ THẦN
Học sinh trường THPT Nguyễn Thị Diệu. >> ĐẦU NĂM HỌC MỚI, HỌC SINH THỦ ĐÔ ĐÙA VỚI TỬ THẦN
Học sinh trường THPT Nguyễn Thị Diệu.
>> ĐẦU NĂM HỌC MỚI, HỌC SINH THỦ ĐÔ ĐÙA VỚI TỬ THẦN
Chạy xe dàn hàng ngang, học sinh trường THPT Võ Thị Sáu. >> ĐẦU NĂM HỌC MỚI, HỌC SINH THỦ ĐÔ ĐÙA VỚI TỬ THẦN
Chạy xe dàn hàng ngang, học sinh trường THPT Võ Thị Sáu.
>> ĐẦU NĂM HỌC MỚI, HỌC SINH THỦ ĐÔ ĐÙA VỚI TỬ THẦN
Phụ huynh không nhắc nhở để nêu cao ý thức chấp hành luật giao thông của con em. >> ĐẦU NĂM HỌC MỚI, HỌC SINH THỦ ĐÔ ĐÙA VỚI TỬ THẦN
Phụ huynh không nhắc nhở để nêu cao ý thức chấp hành luật giao thông của con em.
>> ĐẦU NĂM HỌC MỚI, HỌC SINH THỦ ĐÔ ĐÙA VỚI TỬ THẦN
Học sinh ngồi sau không đội mũ bảo hiểm. >> ĐẦU NĂM HỌC MỚI, HỌC SINH THỦ ĐÔ ĐÙA VỚI TỬ THẦN
Học sinh ngồi sau không đội mũ bảo hiểm.
>> ĐẦU NĂM HỌC MỚI, HỌC SINH THỦ ĐÔ ĐÙA VỚI TỬ THẦN
Hiếm hoi hình ảnh học sinh bị CSGT kiểm tra. >> ĐẦU NĂM HỌC MỚI, HỌC SINH THỦ ĐÔ ĐÙA VỚI TỬ THẦN
Hiếm hoi hình ảnh học sinh bị CSGT kiểm tra.
>> ĐẦU NĂM HỌC MỚI, HỌC SINH THỦ ĐÔ ĐÙA VỚI TỬ THẦN
Bị giam xe do không có giấy phép lái xe, giấy tờ xe. >> ĐẦU NĂM HỌC MỚI, HỌC SINH THỦ ĐÔ ĐÙA VỚI TỬ THẦN
Bị giam xe do không có giấy phép lái xe, giấy tờ xe.
>> ĐẦU NĂM HỌC MỚI, HỌC SINH THỦ ĐÔ ĐÙA VỚI TỬ THẦN
Nghĩa Phạm - Vinh Ngô