Chuyện lạ trong việc tuyển dụng đặc cách giáo viên hợp đồng tại Bắc Ninh

11/06/2020 06:22
Vũ Ninh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Giáo viên hợp đồng sau khi hoàn thành 2 vòng kỳ thi sát hạch; hồ sơ đã được gửi lên Sở giáo dục. Ngày 26/5/2020 Sở Nội vụ nói: không đủ điều kiện đặc cách.

Giáo dục Việt Nam nhận được một số phản ánh của giáo viên hợp đồng lâu năm tại tỉnh Bắc Ninh.

Những phản ánh này xoay quanh vấn đề xét đặc cách cho giáo viên hợp đồng đủ điều kiện theo công văn 5378 của Bộ Nội vụ.

Ngày 15/11/2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh có văn bản số 4075/UBND-NC: Về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ 2015 trở về trước.

Theo đó thực hiện văn bản số 5378/BNV-CCVC ngày 5/11/2019 của Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo:


Vòng luẩn quẩn trong việc xét đặc cách cho giáo viên hợp đồng lâu năm tại Hà Nội

Giao Sở Nội vụ chủ trì,phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện các nội dung trong văn bản số 5378/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ.

Tại tỉnh Bắc Ninh, việc tuyển dụng đặc cách được thực hiện với giáo viên hợp đồng theo vị trí làm việc, giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập tính đến thời điểm 31/12/2019.

Giáo viên đã có thời gian ký hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Bắc Ninh trước ngày 31/12/2015.

Giáo viên trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển của từng môn học, bậc học theo chỉ tiêu đã được Sở Nội vụ Bắc Ninh phân bổ.

Giáo viên đảm bảo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tiêu chuẩn chức danh, khung danh mục vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập.

Người được tuyển dụng phải đủ điều kiện xét tuyển theo quy định đồng thời phải có trình độ,năng lực chuyên môn theo đúng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp…

Chuyện lạ trong việc tuyển dụng đặc cách giáo viên hợp đồng tại Bắc Ninh ảnh 2

Văn bản chỉ đạo xét đặc cách cho giáo viên hợp đồng tỉnh Bắc Ninh (Ảnh:CTV)

Về nội dung và hình thức sát hạch:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu tại khoản 2 Công văn số 5378/BNV-CCVC ngày 5/11/2019 của Bộ Nội vụ, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Sát hạch bằng hình thức kiểm tra kiến thức chung và chuyên môn nghiệp vụ của các bậc học mà giáo viên tham gia xét tuyển dụng đặc cách (chấm theo thang điểm 100).

Sau khi có chỉ đạo từ Ủy ban Nhân các huyện, thành phố Bắc Ninh, giáo viên hợp đồng lâu năm đã gửi hồ sơ theo quy định về Phòng nội vụ.

Đối với những giáo viên vượt qua vòng 1 (vòng hồ sơ) sẽ đủ điều kiện để tham gia vòng 2 (vòng thi chuyên môn).

Lấy ví dụ tại huyện Tiên Du, Hội đồng kiểm tra, sát hạch ngày 15/5/2020, thông báo có 9 hồ sơ đủ điều kiện, tiêu chuẩn vòng 1 và 10 hồ sơ không đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét đặc cách.

Những giáo viên đủ điều kiện vòng hồ sơ sẽ tiếp tục tham gia vòng 2 của kỳ thi sát hạch được tổ chức trong tháng 5/2020.

Về cơ bản các các huyện, thành phố tại Bắc Ninh đã tổ chức xong 2 vòng kỳ thi sát hạch tuyển dụng đặc cách giáo viên hợp đồng.

Sau khi thí sinh hoàn thành vòng 2 của kỳ thi sát hạch, kết quả gửi về phòng nội vụ, các trường.

Tiếp theo hồ sơ của giáo viên đủ điều kiện đặc cách (qua 2 vòng) được gửi lên Sở Giáo dục và Đào tạo để công nhận kết quả.

Sở giáo dục tỉnh Bắc Ninh công nhận kết quả rồi gửi sang Sở Nội vụ để có quyết định đặc cách cho giáo viên hợp đồng.

Ngày 26/5/2020, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh có văn bản số 364/SNV-CCVC: Về việc tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2019.


Hà Nội nói vẫn xét tuyển, giáo viên hợp đồng lâu năm chưa thể vui

Theo đó Sở Nội vụ đã nhận được công văn và hồ sơ đề nghị phê duyệt kết quả tuyển dụng đặc cách của Sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh và một số huyện.

Sau khi thẩm định hồ sơ đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo; các huyện, thành phố đối chiếu theo quy định tại các Nghị định, Thông tư và công văn số 5378 của Bộ Nội vụ; Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh trả lời:

Các trường hợp giáo đề nghị tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ 2015 trở về trước cơ bản chưa đáp ứng đủ điều kiện.

Để đảm bảo kịp thời chỉ tiêu biên chế, nhu cầu tuyển dụng giáo viên, Sở Nội vụ đề nghị Sở giáo dục, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã,thành phố xem xét để lại số chỉ tiêu tinh giản biên chế và chỉ tiêu đặc cách chưa phù hợp sang thi tuyển.

Theo văn bản này của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh, giáo viên hợp đồng đã vượt qua 2 vòng sát hạch, có kết quả được Sở giáo dục và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố công nhận lại không được đặc cách vì hồ sơ chưa đáp ứng.

Toàn bộ số chỉ tiêu dùng để xét đặc cách cho giáo viên hợp đồng chưa phù hợp chuyển sang thi tuyển viên chức giáo dục.

Điều này thực sự rất khó hiểu đặc biệt cách giải thích của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh còn khá chung chung chưa chỉ ra cụ thể vì sao giáo viên đã trải qua 2 vòng sát hạch (1 vòng hồ sơ) lại chưa đáp ứng đủ điều kiện.

Bên cạnh đó nếu ngay từ đầu giáo viên hợp đồng chưa đủ điều kiện hồ sơ tại sao lại vượt qua được vòng 1 tiếp tục tham gia vòng 2 và thi đỗ vòng 2?

Cần nhớ kết quả của 2 vòng kỳ thi sát hạch giáo viên hợp đồng tại tỉnh Bắc Ninh đã được phòng nội vụ, các trường và Sở giáo dục tỉnh Bắc Ninh công nhận.

Chuyện lạ trong việc tuyển dụng đặc cách giáo viên hợp đồng tại Bắc Ninh ảnh 4

Công văn số 364 Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh (Ảnh:V.N)

Chính vì những điều khó hiểu này, giáo viên hợp đồng tại tỉnh Bắc Ninh đang rất cần một câu giải thích đến từ Sở Nội vụ.

Thứ nhất, vì sao giáo viên hợp đồng đã vượt qua 2 vòng của kỳ thi sát hạch có kết quả trả về và được công nhận lại không được công nhận vì chưa đủ điều kiện (trong đó có 1 vòng hồ sơ)?

Thứ hai, số chỉ tiêu dùng để đặc cách cho giáo viên hợp đồng lâu năm là quyền lợi giáo viên được hưởng vì sao Sở Nội vụ lại chuyển chỉ tiêu đó sang kỳ thi tuyển viên chức giáo dục.

Thầy giáo N.H.V (Bắc Ninh) bức xúc: “Mong các cơ quan báo chí lên tiếng về những bất cập trong kỳ thi sát hạch giáo viên hợp đồng tại tỉnh Bắc Ninh.

Chúng tôi đã trải qua 2 vòng sát hạch bao gồm 1 vòng hồ sơ, một vòng thi chuyên môn.

Kết quả được chính phòng nội vụ trả về cho các trường công nhận.

Nhưng đến ngày 26/5/2015, Sở Nội vụ lại ra văn bản nói rằng các trường hợp giáo viên hợp đồng không ai đủ điều kiện đặc cách.

Đặt ngược vấn đề,nếu chúng tôi không đủ điều kiện ngay từ đầu vì sao lại qua được vòng hồ sơ và thi đỗ cả vòng 2?

Nếu giáo viên không đủ điều kiện thì phải hủy kỳ thi sát hạch chứ.

Đằng này chúng tôi thi đỗ cả 2 vòng cuối cùng lại chưng hửng.

Trong khi Sở Nội vụ cũng không nói rõ cụ thể vì sao giáo viên hợp đồng lại chưa đủ điều kiện,chỉ nói chung chung.

Vì thế chúng tôi mong Sở Nội vụ làm rõ những thông tin trên và có câu trả lời khách quan, minh bạch cho giáo viên”.

Vũ Ninh