Có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng III rồi, xếp lương ra sao?

19/10/2021 06:31
LÊ MINH
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Khi bạn có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng III không có nghĩa bạn sẽ là giáo viên hạng III mà còn phải căn cứ vào nhiều tiêu chuẩn khác nữa.

Bạn đọc có địa chỉ email quynht…ntqt@gmail.com gửi thư về Tòa soạn Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam để nhờ tư vấn với nội dung như sau:

Tôi hiện đang là giáo viên tiểu học trường công lập, tốt nghiệp cử nhân giáo dục tiểu học, bắt đầu đi làm từ tháng 8/2020. Hiện tôi đang hưởng lương bậc 1 của hạng IV với hệ số lương là 1.86 và đang học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng III.

Vậy toà soạn vui lòng cho tôi biết là sau khi tôi có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng III rồi thì tôi được xếp lương như thế nào? Sẽ theo hệ số lương mới hay vẫn giữ nguyên hệ số cũ? Rất mong được toà soạn giải đáp giúp tôi vấn đề này”.

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa, nguồn: Lã Tiến

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa, nguồn: Lã Tiến

Vấn đề bạn hỏi, chúng tôi cung cấp một số quy định liên quan như sau:

Thứ nhất: theo thư trình bày của bạn thì bạn mới được tuyển dụng vào ngành từ tháng 8/2020, điều này cũng đồng nghĩa bạn mới hết tập sự được hơn 2 tháng. Thông thường, những giáo viên có trình độ cử nhân sư phạm hoặc tương đương thì ngay khi được tuyển dụng sẽ được áp dụng hệ số lương 2,34, bậc I.

Tuy nhiên, bạn đã tốt nghiệp cử nhân mà chỉ được hưởng hệ số lương 1.86 (ngang trình độ trung cấp) là một thiệt thòi.

Song, trường hợp của bạn không phải là ngoại lệ vì trong thời qua thì đã có một số địa phương áp dụng tuyển đầu vào là Giáo viên tiểu học hạng IV - Mã số: V.07.03.09 theo Thông tư số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV (áp dụng hệ số lương của viên chức loại B (hệ số từ 1,86 đến 4,06) mà thôi.

Thứ hai: điều bạn đang băn khoăn là: “sau khi tôi có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng III rồi thì tôi được xếp lương như thế nào? Sẽ theo hệ số lương mới hay vẫn giữ nguyên hệ số cũ?”.

Thực ra, khi bạn có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng III không có nghĩa bạn sẽ là giáo viên hạng III mà còn phải căn cứ vào nhiều tiêu chuẩn, cũng như nhu cầu của đơn vị nơi bạn công tác nữa.

Vì ngoài tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng thì bạn còn phải đáp ứng một số tiêu chuẩn về nhiệm vụ; tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp; Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ (bạn có thể tham khảo thêm hướng dẫn tại Điều 3, Thông tư số 02/2021/TT- BGDĐT ngày 02/2/202).

Khi bạn đạt được các tiêu chuẩn tại Điều 3, Thông tư số 02/2021/TT- BGDĐT thì sẽ được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29).

Bởi, theo hướng dẫn tại điểm a, Khoản 1, Điều 7 Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT quy định các trường hợp bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học như sau: “Giáo viên tiểu học hạng IV (mã số V.07.03.09) được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29)”.

Tại điểm a Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT quy định về cách xếp lương như sau: Giáo viên tiểu học hạng III, mã số V.07.03.29, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98”.

Như vậy, trường hợp bạn nếu đủ tiêu chuẩn sẽ được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.

Việc hưởng lương mới (hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98) được thực hiện khi bạn được cơ quan chức năng có quyết định về việc bổ nghiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III.

Ngược lại, nếu bạn không đáp ứng được các tiêu chuẩn theo hướng dẫn của tại Điều 3, Thông tư số 02/2021/TT- BGDĐT thì bạn vẫn là Giáo viên tiểu học hạng IV - Mã số: V.07.03.09, áp dụng hệ số lương của viên chức loại B hệ số từ 1,86 đến 4,06.

Những thông tin tư vấn của chúng tôi chỉ mang tính chất tham khảo, cảm ơn bạn đã gửi thư về Tòa soạn Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam. Chúc bạn sớm được bổ nghiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III.

LÊ MINH