Nếu tôi là cán bộ Đoàn Hải Phòng...

28/03/2012 14:40 Đoàn Yến - Nguyễn Hồng
(GDVN) - Tránh tình trạng hoạt động hình thức đang là vấn đề được nhiều người  bàn luận với nhiều ý kiến khác nhau nhằm đẩy mạnh phong trào Đoàn tại Hải Phòng.

Tháng 3 hàng năm là tháng cao điểm để Đoàn Thanh niên các cấp tổ chức các hoạt động ra quân của tuổi trẻ hướng về cộng đồng. Nhiều ký kiến Đoàn thanh niên cần làm gì để thu hút  thanh niên tích cực tham gia các hoạt động phong trào của Đoàn, tránh tình trạng hoạt động hình thức đang là vấn đề được nhiều người  bàn luận với nhiều ý kiến khác nhau...

Chị Hoàng Thị Thùy, Bí thư Đoàn xã Tiên Thanh – Tiên Lãng: Phát triển kinh tế, làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương

Một bí thư Đoàn xã ngoài vai trò chung của một cán bộ Đoàn, cần phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong việc lập thân, lập nghiệp, nhất là đối với những địa phương thuần nông. Phải xác định cho mình mục tiêu phát triển kinh tế, làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương và hướng dẫn, mở rộng mô hình tới các đoàn viên thanh niên của địa phương.

Đoàn viên Thanh niên (nguồn: internet)

Anh Nguyễn Hồng Vinh, 41 tuổi, ở phường Nam Sơn: Tổ chức các phong trào đồng hành với thanh niên trong lao động, học tập, giải trí; chăm lo bảo vệ quyền lợi cho Đoàn viên

Nếu là bí thư Quận Đoàn, tôi sẽ tập trung nâng cao chất lượng của các phong trào, hoạt động Đoàn sao cho phù hợp với tâm lý lứa tuổi để thu hút được thanh niên tham gia. Các phong trào, hoạt động Đoàn tổ chức phải đồng hành với thanh niên trong lao động, học tập, vui chơi giải trí; Tiếp tục quan tâm, chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của thanh niên. Thứ hai là bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở có kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, có khả năng thuyết phục, gần gũi thanh niên, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của thanh niên để tổ chức các hoạt động Đoàn hiệu quả hơn, phong phú hơn.

Anh Vũ Xuân Phúc, 32 tuổi, ở phường Bắc Sơn: Tổ chức các hoạt động hướng nghiệp cho thanh niên học sinh; Giúp thanh niên thấy được lợi ích khi đứng trong tổ chức Đoàn.

Nếu tôi là Bí thư Quận Đoàn, tôi sẽ căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, tổ chức những phong trào văn hóa, thể thao lành mạnh với nhiều hình thức phong phú, đa dạng để các em được thể hiện khả năng, năng khiếu của mình, lôi cuốn được Đoàn viên tham gia các hoạt động phong trào. Với Đoàn viên là học sinh, Đoàn thanh niên cần thường xuyên tổ chức các hoạt động giới thiệu, định hướng nghề nghiệp cho các em có được sự lựa chọn nghề phù hợp với khả năng của mình. Đoàn thanh niên cần phải có những cơ chế khuyến khích thanh niên tham gia hoạt động Đoàn và tăng cường tuyên truyền để thanh niên hiểu hơn về trách nhiệm cũng như quyền lợi, lợi ích của Đoàn viên thanh niên khi trở thành một Đoàn viên trong hàng ngũ của Đoàn Thanh niên. 

Chị Vũ Thị Phương, 24 tuổi ở phường Văn Đẩu: Giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên, khen thưởng kịp thời, công bằng và hỗ trợ thanh niên học tập, phát triển kinh tế.

Nếu tôi là Bí thư Quận Đoàn, tôi sẽ tổ chức những chương trình hoạt động đền ơn đáp nghĩa đối với các gia đình thương bệnh binh, liệt sĩ, các phong trào nhân đạo từ thiện. Qua đó, giáo dục truyền thống của Đoàn và lối sống đạo đức cho thanh thiếu niên. Biểu dương, khen thưởng kịp thời, công bằng đối với cán bộ, đoàn viên, tổ chức Đoàn cơ sở. Đồng thời, đề xuất với Thành Đoàn có chương trình hỗ trợ vốn vay cho Đoàn viên thanh niên  đầu tư vào học tập nâng cao kiến thức trình độ và phát triển kinh tế. 

Đoàn Yến - Nguyễn Hồng