Tuyên dương 500 Bí thư Chi bộ Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

11/04/2012 17:04 Nguyễn Văn Minh (31B, HV BC&TT)
(GDVN) - Đây là hoạt động chủ đạo nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống Đảng bộ các cơ quan Chính - Dân - Đảng Trung ương. 

Ngày 10/4/2012, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức kỷ niệm 64 năm truyền thống Đảng bộ các cơ quan Chính - Dân - Đảng Trung ương, 5 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007 – 11/4/2012) và tuyên dương 500 Bí thư chi bộ tiêu biểu của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ nhất.  

Đồng chí Lê Hồng Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; đồng chí Ngô Văn Dụ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương cùng lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành, đoàn thể và 500 Bí thư tiêu biểu của Khối các cơ quan Trung ương đã đến dự.  

Địa chỉ gửi bài tham gia cuộc thi “Phóng viên trẻ”:
Cunglambao@giaoduc.net.vn

Thông tin chi tiết xin xem tại ĐÂY

Phát huy truyền thống vẻ vang  

Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ Khối, đồng chí Đào Ngọc Dung, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương đã có bài diễn văn quan trọng nêu bật những thành tựu mà Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã đạt được trong 64 năm qua (1948 - 2012).  

Cách đây 64 năm, Ban thường vụ Trung ương Đảng đã quyết định thành lập Đảng bộ các cơ quan Chính – Dân - Đảng Trung ương bao gồm các tổ chức đảng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc ở Trung ương, là những cơ quan đầu não của cuộc kháng chiến cứu nước, là trụ cột của nhân dân Việt Nam. Sự ra đời này có ý nghĩa vô cùng quan trọng trọng việc đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đảm bảo lãnh đạo cuộc kháng chiến thắng lợi, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.  

Đồng chí Lê Hồng Anh và Đào Ngọc Dung trao biểu tượng Bác và vòng nguyệt quế
cho các Bí thư chi bộ xuất sắc (ảnh: Nguyễn Minh)


Trải qua sự thăng trầm của đất nước, đảng bộ các cơ quan Chính –Dân - Đảng có nhiều biến động, tách, nhập, chuyển đổi từ nơi này sang nơi khác, nhưng bất cứ ở chỗ nào các đảng viên trong Đảng bộ Khối luôn phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó; là chỗ dựa tin cậy, vững chắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân.  

Từ một Đảng bộ được thành lập trong khói lửa của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giữa chiến khu Việt Bắc với 20 chi bộ nhỏ bé gồm mấy trăm đảng viên, đến nay, Đảng bộ Khối đã có 60 đảng bộ trực thuộc với hơn 6,5 vạn đảng viên sinh hoạt trong 4.800 chi bộ. Với những thành tích và đóng góp đã đạt được, Đảng bộ Khối và nhiều tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên đã vinh dự được tặng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước.  

Tại buổi Lễ, 500 Bí thư tiêu biểu cho gần 5.000 bí thư chi bộ và trên 60 ngàn đảng viên trong toàn Đảng bộ đã được tuyên dương. Đây là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, gương mẫu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.  

Tiếp tục xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện  


Để tiếp tục xây dựng Đảng bộ Khối vững mạnh toàn diện, thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ Khối, đồng chí Đào Ngọc Dung kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng Khối các cơ quan Trung ương phát huy truyền thống tự lực tự cường, tinh thần trách nhiệm, ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.  

Tiếp tục đổi mới, xây dựng, chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Các đảng viên phải thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt đảng, nhất là đảng viên giữ cương vị lãnh đạo.  

Đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ. tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và làm tốt giáo dục chính trị, tư tưởng. Chăm lo kiện toàn tổ chức; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực trình độ cho đội ngũ Bí thư chi bộ và cấp uỷ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.  
Nhân dịp này đồng chí Lê Hồng Anh thay mặt cho lãnh đạo Đảng và Nhà nước biểu dương thành tích mà Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương đã đạt được trong thời gian qua và nhiệt liệt chúc mừng 500 Bí thư chi bộ tiêu biểu được tôn vinh trong buổi lễ trọng đại này.

Đồng chí nhấn mạnh: Trong bối cảnh hội nhập và hợp tác quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương phải luôn nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, đóng góp to lớn vào sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tích cực triển khai sâu rộng và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đại hội XI của Đảng, các Nghị quyết Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI), tạo chuyển biến rõ rệt trong các tổ chức cơ sở Đảng và từng cán bộ, đảng viên.  

Chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung, giữ nghiêm kỉ luật đảng; hoàn thiện cơ chế, tiêu chí đánh giá, phân loại và bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo, quản lý.  

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có kết quả Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư (khoá X) về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải gương mẫu, chấp hành đúng nguyên tắc, quy định của Đảng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện lệch lạc, tiêu cực của đngr viên trong đảng bộ, nâng cao “sức đề kháng”, “miễn dịch” trước các luận điệu, tuyên truyền, kích động của các thế lực thù địch và những cám dỗ của cuộc sống.  

Đồng thời các cấp uỷ đảng cần làm tốt công tác quy hoạch, phát hiện, tuyển chọn, bố trí đội ngũ cán bộ và đội ngũ bí thư chi bộ; quan tâm làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và có chính sách động viên khen thưởng, tôn vinh kịp thời cá bí thư chi bộ, tiêu biểu, gương mẫu, người tốt, việc tốt.  

Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp uỷ cấp trên đối với tổ chức cơ sở đảng và vai trò của đảng uỷ đối với chi bộ trực thuộc. Các đồng chí bí thư chi bộ được tuyên dương hôm nay tiếp tục phấn đấu rèn luyện xứng đáng là tấm gương tiêu biểu để mọi người học tập và noi theo.   
Nguyễn Văn Minh (31B, HV BC&TT)