Đã trúng cử Bí thư đảng ủy trường đại học, có nên chủ động từ chức Hiệu trưởng?

30/06/2020 06:18
Thanh Sơn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Theo tinh thần Nghị quyết 19, Luật Giáo dục đại học 2018 thì Đại hội Đảng bộ là nguồn gốc để kết cấu nhân sự trong nhà trường, không có quy trình ngược.

Vừa qua, một số cơ sở giáo dục đại học đã tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu ra Bí thư Đảng ủy.

Quan sát Đại hội Đảng bộ của các trường, chia sẻ với Giáo dục Việt Nam, Tiến sĩ Lê Viết Khuyến -Trưởng ban hỗ trợ chất lượng đại học, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam cho biết:

Theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW, Luật Giáo dục đại học 2018 thì Đại hội Đảng bộ là nguồn gốc để tổ chức nhân sự trong nhà trường do đó tất cả nhân sự đều phải xuất phát từ Đại hội này, không có quy trình ngược.


Tự chủ đại học: Hội đồng trường, cơ quan chủ quản và vai trò của tổ chức Đảng

Cụ thể, thầy Khuyến cho biết, Nghị quyết 19-2017/NQ-CP về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 đã nêu rõ:

“Nâng cao hiệu lực, hiệu quả cơ chế hội đồng trường trong các trường đại học theo hướng, hội đồng trường là cơ quan thực quyền cao nhất của trường đại học; bí thư đảng uỷ kiêm chủ tịch hội đồng trường”.

Trong khi đó tại Điểm b, Khoản 4, Điều 16 của Luật Giáo dục đại học 2018 cũng quy định rõ tiêu chuẩn, việc bầu chủ tịch hội đồng trường và trách nhiệm, quyền hạn của chủ tịch hội đồng trường của trường đại học công lập rằng: “…chủ tịch hội đồng trường không kiêm nhiệm các chức vụ quản lý trong trường đại học”.

Như vậy có nghĩa là theo tinh thần của Nghị quyết 19 và Luật Giáo dục đại học 2018 có hiệu lực từ 1/7/2019 thì Bí thư Đảng ủy sẽ kiêm Chủ tịch Hội đồng trường. Hiệu trưởng trường đại học và Chủ tịch hội đồng trường phải là hai người khác nhau.

Do đó thời gian qua một số trường đại học đã tổ chức Đại hội Đảng bộ và bầu ra Bí thư đảng ủy và theo logic của Nghị quyết 19 thì Bí thư đảng ủy này sẽ kiêm chủ tịch Hội đồng trường.

Cụ thể, theo thông tin từ website của một Học viện thì ngày 21/6, tại Hà Nội, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức với 177 đảng viên tham dự.

Giám đốc Học viện này được Ban Chấp hành tín nhiệm bầu tái cử chức Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Đã trúng cử Bí thư đảng ủy trường đại học, có nên chủ động từ chức Hiệu trưởng? ảnh 2

Ảnh minh họa: Báo Quân đội nhân dân

Trước đó, ngày 30/5/2020, một trường Đại học khối kỹ thuật tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng ủy Trường khóa XXX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 15 đồng chí.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy khóa XXIX tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy Trường khóa XXX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhìn kết quả đó, thầy Lê Viết Khuyến cho rằng, như vậy có nghĩa là, Giám đốc Học viện hiện đang là Bí thư đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025 thì sẽ kiêm làm Chủ tịch Hội đồng trường của Học viện.

Và Hiệu trưởng hiện đang là Bí thư đảng ủy của Trường Đại học nhiệm kỳ 2020-2025 thì sẽ kiêm làm Chủ tịch Hội đồng trường.

Tuy nhiên thầy Lê Viết Khuyến nhìn nhận, hiện nay, Giám đốc và Hiệu trưởng lại đang giữ chức vụ hiệu trưởng của cơ sở giáo dục đại học, do đó “theo tinh thần của Nghị quyết 19 và Luật Giáo dục đại học 2018 thì trong thời gian tới 2 vị này phải từ nhiệm chức danh hiệu trưởng đang có của mình”, thầy Khuyến nhấn mạnh.

Thanh Sơn