Đánh giá theo Thông tư 26 nếu không nghiêm, sẽ lạm phát học sinh giỏi

06/11/2020 06:00
KIM OANH
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Nếu các trường không nghiêm minh, không quản lý chặt chẽ thì từ năm học này sẽ có thêm rất nhiều học sinh giỏi, học sinh khá so với trước đây.

Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ra đời nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều về Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT có nhiều thay đổi so với trước đây.

Số lượng bài kiểm tra định kỳ của các môn học giờ đây chỉ còn bài kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ nên nó sẽ giảm áp lực cho đội ngũ giáo viên đứng lớp, học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.

Tuy nhiên, có thể từ năm học này trở đi thì tỉ lệ học sinh khá giỏi sẽ nhiều hơn trước đây vì Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT có nhiều điểm mở hơn so với Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT.

Vì thế, nếu Ban giám hiệu, các tổ chuyên môn mà quản lý, giám sát không tốt thì bệnh ngụy thành tích rất dễ lên ngôi, nhất là đối với những lớp có học thêm, những lớp cuối cấp.

Đánh giá theo Thông tư 26 nếu không nghiêm, sẽ lạm phát học sinh giỏi ảnh 1

Thông tư 26 có nhiều điểm mở hơn Thông tư 58 trước đây (Ảnh minh họa trên giaoduc.net.vn)

Giới hạn cột điểm nhưng không giới hạn lần kiểm tra thường xuyên

Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT vừa được Bộ ban hành đã có hướng dẫn về việc kiểm tra thường xuyên như sau:

“- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên được thực hiện trong quá trình dạy học và giáo dục, nhằm kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập, rèn luyện của học sinh theo chương trình môn học, hoạt động giáo dục trong Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên được thực hiện theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua: hỏi - đáp, viết, thuyết trình, thực hành, thí nghiệm, sản phẩm học tập;

- Số lần kiểm tra, đánh giá thường xuyên không giới hạn bởi số điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư này”.

Như vậy, chúng tôi thấy rằng các hình thức kiểm tra thường xuyên từ năm học 2020-2021 này sẽ đa dạng hơn so với Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT trước đây.

Bởi vì Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT đã hướng dẫn việc kiểm tra thường xuyên “Theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua: hỏi - đáp, viết, thuyết trình, thực hành, thí nghiệm, sản phẩm học tập” thì giáo viên sẽ có nhiều cách kiểm tra khác nhau.

Đặc biệt, việc hướng dẫn “Số lần kiểm tra, đánh giá thường xuyên không giới hạn bởi số điểm kiểm tra” sẽ tạo điều kiện cho giáo viên có thể kiểm tra nhiều lần, nếu giáo viên thấy cần thiết.


Học sinh đang có quá nhiều bài kiểm tra theo hướng dẫn của Thông tư 58

Vì nếu như các bài kiểm tra của học sinh mà điểm thấp thì giáo viên sẽ cho kiểm tra lại để "cải thiện" điểm số. Miễn sao đáp ứng đủ cột điểm quy định của tổ chuyên môn và nhà trường đã hướng dẫn theo Thông tư 26.

Hoặc, giáo viên có thể lấy điểm thảo luận nhóm, ra bài tập về nhà…Những điều này dễ phát sinh thêm những tiêu cực bởi sẽ không chính xác và công bằng cho tất cả các đối tượng học sinh trong lớp.

Cách xếp loại học sinh theo Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT cũng thoáng hơn trước đây

Nếu như điều 13 của Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT đã quy định tiêu chuẩn xếp loại học kỳ và xếp loại cả năm học như sau:

1. Loại giỏi, nếu có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

a) Điểm trung bình các môn học từ 8,0 trở lên, trong đó điểm trung bình của 1 trong 2 môn Toán, Ngữ văn từ 8,0 trở lên; riêng đối với học sinh lớp chuyên của trường Trung học phổ thông chuyên phải thêm điều kiện điểm trung bình môn chuyên từ 8,0 trở lên;

b) Không có môn học nào điểm trung bình dưới 6,5;

c) Các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại Đ.

2. Loại khá, nếu có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

a) Điểm trung bình các môn học từ 6,5 trở lên, trong đó điểm trung bình của 1 trong 2 môn Toán, Ngữ văn từ 6,5 trở lên; riêng đối với học sinh lớp chuyên của trường Trung học phổ thông chuyên phải thêm điều kiện điểm trung bình môn chuyên từ 6,5 trở lên;

b) Không có môn học nào điểm trung bình dưới 5,0;

c) Các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại Đ.

3. Loại trung bình, nếu có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

a) Điểm trung bình các môn học từ 5,0 trở lên, trong đó điểm trung bình của 1 trong 2 môn Toán, Ngữ văn từ 5,0 trở lên; riêng đối với học sinh lớp chuyên của trường Trung học phổ thông chuyên phải thêm điều kiện điểm trung bình môn chuyên từ 5,0 trở lên;

b) Không có môn học nào điểm trung bình dưới 3,5;

c) Các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại Đ”.

Nhưng, Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT thì đã sửa đổi, bổ sung như sau: “Thay thế cụm từ "của 1 trong 2 môn Toán, Ngữ văn" tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 điều 13 bằng cụm từ "của 1 trong 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ".


Kiến nghị sửa đổi một số điều Thông tư 58 về đánh giá, xếp loại học sinh

Điều này có nghĩa là trước đây việc xếp loại học kỳ và xếp loại cả năm học bị khống chế bởi 2 môn Toán và Ngữ văn thì bây giừ được mở thêm môn Ngoại ngữ nữa. Và , tất nhiên cơ hội để học sinh được xếp loại giỏi, khá, trung bình cũng sẽ nhiều hơn.

Chẳng hạn trước đây học sinh được điểm trung bình cả năm các môn là 8,0 điểm (điểm giỏi) nhưng điểm Văn và Toán được 7,9 điểm thì học sinh được xếp loại học lực “Khá”, danh hiệu “Học sinh tiên tiến”.

Nhưng bây giờ, theo Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT thì cũng điểm số như vậy nhưng môn Ngoại ngữ được 8,0 thì học sinh đương nhiên được xếp loại học lực “Giỏi”, danh hiệu “Học sinh giỏi” .

Như vậy, học sinh sẽ có nhiều cơ hội để được xếp loại học lực cao hơn và cơ hội để được khen thưởng danh hiệu cũng nhiều hơn so với trước đây.

Chính vì thế, Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT đã có 2 điểm mới cơ bản và có lợi hơn cho học sinh trong việc xếp loại học kỳ và xếp loại cả năm học, đó là điểm kiểm tra thường xuyên chỉ giới hạn cột điểm chứ không giới hạn số lần kiểm tra.

Đồng thời, điểm khống chế không còn giới hạn 2 môn Ngữ văn và Toán mà thêm cả môn Ngoại ngữ nữa.

Trước đây, bệnh ngụy thành tích đã được nói nhiều, nhiều trường ngụy tạo thành tích nhưng bây giờ “cơ hội” để học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi và khá có thẻ còn nhiều hơn.

Vì thế, nếu các trường không nghiêm minh, không quản lý chặt chẽ thì từ năm học này sẽ có thêm rất nhiều học sinh giỏi, học sinh khá so với trước đây.

Tài liệu tham khảo:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-26-2020-TT-BGDDT-sua-doi-Quy-che-danh-gia-xep-loai-hoc-sinh-trung-hoc-co-so-443851.aspx

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-58-2011-TT-BGDDT-Quy-che-danh-gia-xep-loai-hoc-sinh-trung-hoc-co-so-133268.aspx

KIM OANH