Danh hiệu giáo viên giỏi có được được dùng để xét chiến sĩ thi đua cấp cơ sở?

01/07/2022 06:33
Bùi Nam
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Quy định hiện hành giáo viên đạt giáo viên giỏi không làm căn cứ để xét các danh hiệu thi đua như chiến sĩ thi đua cơ sở.

Hiện nay, nhiều cơ sở giáo dục đang hoàn tất công việc cuối năm trong đó có vấn đề xếp thi đua cuối năm, xét các danh hiệu khen thưởng.

Ảnh minh họa - giaoduc.net.vn

Ảnh minh họa - giaoduc.net.vn

Một giáo viên tiểu học có địa chỉ mail phuong19....@gmail.com gửi thư về Tòa soạn Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam thắc mắc về danh hiệu giáo viên giỏi và thi đua như sau: “Tôi là giáo viên đang công tác ở bậc tiểu học. Tôi có thắc mắc về Điều 5 Thông tư 22/2019/TT-BGDĐT về công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi, trong đó khoản 2 quy định về bảo lưu danh hiệu giáo viên giỏi trong thời hạn 1 năm tiếp theo năm được công nhận.

Tôi rơi vào trường hợp như thế này. Tôi đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp quận năm học 2020 - 2021. Năm học 2021- 2022, quận không tổ chức thi giáo viên giỏi nên danh hiệu của tôi vẫn được bảo lưu phải không ạ?

Và danh hiệu bảo lưu này có được coi là thành tích để xét chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2021 - 2022 hay không?”


Muốn được bằng khen, chiến sĩ thi đua phải có sáng kiến kinh nghiệm là phù hợp

Bằng kiến thức của người viết, căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, xin được tư vấn bạn đọc như sau.

Thứ nhất, quy định về bảo lưu danh hiệu giáo viên giỏi.

Tại khoản 2 Điều 5 quy định về danh hiệu giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi được bảo lưu như sau: “Danh hiệu giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường được bảo lưu trong thời hạn 01 năm tiếp theo năm được công nhận là giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường; danh hiệu giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp huyện được bảo lưu trong thời hạn 01 năm tiếp theo năm được công nhận là giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp huyện; danh hiệu giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tỉnh được bảo lưu trong thời hạn 03 năm tiếp theo năm được công nhận là giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tỉnh.”

Như vậy, bạn đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp quận (huyện) năm 2020 - 2021, bạn sẽ được bảo lưu kết quả trong vòng 01 năm tiếp theo ở năm 2021 - 2022.

Tuy nhiên, việc bảo lưu này nhằm mục đích để dự thi giáo viên giỏi cấp cao hơn, không phải công nhận bạn năm 2021- 2022 là giáo viên chủ nhiệm giỏi.

Vì tại khoản 3 Điều 5 quy định về bảo lưu như sau: “Danh hiệu giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi được bảo lưu không sử dụng làm tiêu chuẩn để tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi các cấp.”

Ví dụ, bạn đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện năm 2020-2021, năm 2021- 2022 bạn được bảo lưu danh hiệu trên để đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh.

Thứ hai, danh hiệu giáo viên giỏi có được xét công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở hay không?

Về vấn đề này, xin được trao đổi với bạn như sau, việc xét thi đua đối với được thực hiện theo khoản 3 Điều 9 Nghị định 91/2017/NĐ-CP để đạt được danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở phải đạt các tiêu chuẩn sau:

“3. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được xét tặng hàng năm cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sĩ tiên tiến”;

b) Có sáng kiến để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu được áp dụng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đơn vị công nhận.

Tỷ lệ cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” do bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương căn cứ vào tình hình thực tiễn quy định cho phù hợp, nhưng không quá 15% tổng số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến”.”

Theo đó, để xét được danh hiệu chiến sĩ thi đua ngoài việc bạn phải đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” bạn cần có thêm Sáng kiến tăng năng suất...(gọi chung là sáng kiến kinh nghiệm).

Trước đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo có quy định giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi được tính như sáng kiến kinh nghiệm, tuy nhiên hiện nay đã được bãi bỏ.

Do đó, quy định hiện hành giáo viên đạt giáo viên giỏi không làm căn cứ để xét các danh hiệu thi đua như chiến sĩ thi đua cơ sở.

Trên đây là một số thông tin tư vấn để bạn đọc có thể tham khảo. Bạn đọc có thể tìm hiểu cụ thể các quy định để rõ hơn trường hợp của mình.

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Bùi Nam