Bọn hại nước, hại dân là ai?

Bọn hại nước, hại dân là ai?
(GDVN) - Bộ Công an có nên mở rộng điều tra xem các địa phương khác đã mua hệ thống thiết bị Realtime PCR như tại Hà Nội hay không, nếu có thì hướng xử lý thế nào?