Đi học lại, mật độ học sinh ở Sài Gòn phải đạt 2m2/người mới an toàn nhất

25/04/2020 07:00
Phương Linh
0:00 / 0:00
0:00
(GDVN) - Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị, mật độ học sinh tập trung trong phòng học phải từ 2m2/người trở lên, mới đạt mức an toàn nhất.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống Covid-19 ở các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông của thành phố.

Bộ tiêu chí này gồm 10 tiêu chí khác nhau, với mức điểm cao nhất là 10 điểm (mức đạt độ an toàn cao nhất), gồm có: Số lượng trẻ em, giáo viên, cán bộ, nhân viên tập trung tối đa trong một thời điểm tại cơ sở giáo dục; Mật độ trẻ em, giáo viên, cán bộ, nhân viên tập trung trong phòng sinh hoạt, phòng làm việc;

Khoảng cách trẻ em, cán bộ, giáo viên, nhân viên ngoài phòng sinh hoạt, phòng làm việc; Trẻ em, cán bộ, giáo viên, nhân viên thường xuyên rửa tay với xà phòng, nước sát khuẩn trước khi vào lớp; có dụng cụ uống nước sạch riêng biệt cho mỗi người

Đi học lại, mật độ học sinh ở Sài Gòn phải đạt 2m2/người mới an toàn nhất ảnh 1
Trích bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 ở các cơ sở giáo dục (ảnh: P.L)

Giáo viên, cán bộ, nhân viên đeo khẩu trang trong trường; trẻ em, cán bộ, giáo viên, nhân viên được kiểm tra nhiệt độ khi vào trường hoặc phòng sinh hoạt; trẻ em đi học bằng xe đưa rước; tổ chức hoạt động ăn sáng và bán trú; phòng cách ly đúng theo quy định và tiêu chí thời gian hoạt động trước 16h30 hàng ngày.

Với cơ sở giáo dục mầm non, thành phố đề nghị giữ mật độ trẻ em, giáo viên, cán bộ, nhân viên tập trung trong phòng sinh hoạt, phòng làm việc từ 2m2/người trở lên, khoảng cách giữa 2 người kế nhau ngoài phòng sinh hoạt, phòng làm việc từ 2m trở lên, có 1 vòi rửa tay và xà phòng/10 người, tất cả giáo viên, nhân viên, cán bộ phải đeo khẩu trang và được kiểm tra nhiệt độ khi vào trường.

Khi học sinh vừa trở lại trường, hạn chế tổ chức xe đưa rước học sinh, không tổ chức hoạt động ăn sáng và bán trú, có phòng cách ly đúng quy định của cơ quan y tế và không hoạt động sau 16h30.

Với cơ sở giáo dục phổ thông, thành phố đề nghị nên có vòi rửa tay/30 học sinh, cán bộ, nhân viên, giáo viên, tạm thời chưa tổ chức hoạt động bán trú, căn tin, không có học sinh nội trú.

Thang điểm cao nhất ở các cơ sở giáo dục được chấm là 100 điểm. Nếu đạt từ 90-100 điểm sẽ được đánh giá là mức độ an toàn rất cao, được tổ chức hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ.

Nếu đạt từ 70 đến dưới 90 điểm: Mức độ an toàn cao, được tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ nhưng phải kiểm tra định kỳ để khắc phục hạn chế ở những tiêu chí nào có điểm đánh giá còn thấp.

Nếu đạt từ 50 đến dưới 70 điểm: Mức độ an toàn trung bình, có thể tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ nhưng phải thường xuyên kiểm tra để khắc phục hạn chế.

Quan trọng hơn, nếu đạt chỉ số an toàn thấp (từ 30 đến dưới 50 điểm), cơ sở giáo dục phải có giải pháp đảm bảo an toàn thì mới được tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ.

Những cơ sở giáo dục nào có điểm dưới 30 điểm, được gọi là mức độ an toàn rất thấp, thì không được tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ.

Phương Linh