Điểm chuẩn HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông và chỉ tiêu nguyện vọng 2

13/08/2013 07:15
Xuân Trung
(GDVN) - Tối qua (12/8), HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã công bố điểm chuẩn vào trường, theo đó điểm cao nhất là dành cho đối tượng đóng học phí là 23 điểm.
Ngoài ra, điểm trúng tuyển của đối tượng tự túc học phí đào tạo (áp dụng cho HSPT-KV3) là từ 18 đến 19,5 điểm với khối A, A1 và 18,5 đến 20 điểm khối D1.
Điểm chuẩn HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông và chỉ tiêu nguyện vọng 2 ảnh 1
Ảnh mang tính chất minh họa.

Lãnh đạo nhà trường cho biết, mức điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm).

Cơ sở phía Bắc (BVH):

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Điểm trúng tuyển đối với đối tượng đóng học phí như các trường công lập

KHỐI A, A1, D1

(áp dụng cho HSPT-KV3)

Điểm trúng tuyển của

đối tượng tự túc học phí đào tạo

(áp dụng cho HSPT-KV3)

Ghi chú

(điểm ưu tiên theo đối tượng và

khu vực tuyển sinh)

KHỐI

A, A1

KHỐI D1

I/. TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

1.

- KT Điện tử truyền thông

D520207

23,0

18,5

Mức điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm)

2.

- Công nghệ KT Điện, điện tử

D510301

23,0

18,0

3.

- Công nghệ thông tin

D480201

23,0

19,5

4.

- An toàn thông tin

D480202

23,0

19,5

5.

- Công nghệ đa phương tiện

D480203

23,0

19,5

20,0

6.

- Quản trị kinh doanh

D340101

23,0

18,5

19,0

7.

- Marketing

D340115

23,0

18,0

18,5

8.

- Kế toán

D340301

23,0

18,5

19,0

II/. TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1.

- KT Điện tử truyền thông

C510302

11,0

2.

- Công nghệ thông tin

C480201

11,0

3.

- Quản trị kinh doanh

C340101

11,0

11,0

4.

- Kế toán

C340301

11,0

11,0

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Điểm trúng tuyển đối với đối tượng đóng học phí như các trường công lập

KHỐI A, A1, D1

(áp dụng cho HSPT-KV3)

Điểm trúng tuyển của

đối tượng tự túc học phí đào tạo

 (áp dụng cho HSPT-KV3)

Ghi chú

(điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực tuyển sinh)

KHỐI

A, A1

KHỐI D1

I/. TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

1.

- KT Điện tử truyền thông

D520207

23,0

16,0

Mức điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm)

2.

- Công nghệ KT Điện, điện tử

D510301

23,0

15,5

3.

- Công nghệ thông tin

D480201

23,0

16,0

4.

- Công nghệ đa phương tiện

D480203

23,0

16,0

16,5

5.

- Quản trị kinh doanh

D340101

23,0

16,0

16,5

6.

- Marketing

D340115

23,0

16,0

16,5

7.

- Kế toán

D340301

23,0

16,0

16,5

II/. TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1.

- KT Điện tử truyền thông

C510302

10,0

2.

- Công nghệ thông tin

C480201

10,0

3.

- Quản trị kinh doanh

C340101

10,0

10,0

4.

- Kế toán

C340301

10,0

10,0

 Nhà trường cũng dành 1050 cho hệ Đại học ở phía bắc, mức điểm nhận hồ sơ khối A, A1 từ  18 đến 19,5 điểm, khối D1 từ 18,5 đến 20 điểm. Với hệ Cao đẳng nhà trường dành tới 380 chỉ tiêu ở phía Bắc cho các khối A, A1 và D1.

Riêng ở phía Nam, bậc Đại học tuyển 660 chỉ tiêu cho các khối A, A1 và D1, mức điểm nhận hồ sơ từ 15, 5 điểm trở lên. Dành 190 chỉ tiêu cho bậc Cao đẳng ở các khối A, A1 và D1.

Xuân Trung