Diễn đàn HN lần thứ nhất về Khoa học Giáo dục và Sư phạm 2021 diễn ra vào 24/11

22/11/2021 06:30
Thanh Thủy
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Diễn đàn Hà Nội lần thứ nhất về Khoa học Giáo dục và Sư phạm được Trường Đại học Giáo dục và Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam phối hợp tổ chức sẽ diễn ra vào 24/11

Nhằm tạo ra một môi trường học thuật để thảo luận, nghiên cứu, tham vấn các chính sách về tiếp cận và thích nghi mới trong giáo dục và sư phạm, Diễn đàn Hà Nội lần thứ nhất về Khoa học giáo dục và Sư phạm (Hafpes 2021) được Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội và Viện khoa học Giáo dục Việt Nam phối hợp tổ chức.

Thời gian và địa điểm diễn ra Diễn đàn

Thời gian: từ 7h30 đến 16h15 ngày 24 tháng 11 năm 2021

Địa điểm: trực tuyến kết hợp trực tiếp tại Nhà C0, 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội.

Zoom meeting: https://zoom.us/j/94670990138

Nội dung Diễn đàn

Đây là sự kiện được tổ chức lần đầu tiên với sự tham gia của nhiều nhà khoa học, nhà quản lí trong và ngoài nước. Diễn đàn được tổ chức trong không gian chia sẻ mở nhằm tạo ra một môi trường học thuật để thảo luận, nghiên cứu, tham vấn các chính sách về cách tiếp cận và thích nghi mới trong giáo dục và sư phạm, đặc biệt trong bối cảnh đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo, trong đó có những đổi mới mạnh mẽ của giáo dục đại học.

Diễn đàn thảo luận về các vấn đề liên quan tới một số chủ đề 4 nhóm vấn đề chính thông qua các phiên làm việc:

Phiên 1: Đổi mới đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu phát triển của khoa học và công nghệ;

Phiên 2: Phương pháp và công nghệ mới trong đào tạo giáo viên;

Phiên 3: Nghiên cứu lý luận Khoa học Giáo dục;

Phiên 4: Phương pháp nghiên cứu liên ngành trong Khoa học Giáo dục.

Chi tiết chương trình theo file đính kèm

Thông tin các keynote Speaker

Diễn đàn HN lần thứ nhất về Khoa học Giáo dục và Sư phạm 2021 diễn ra vào 24/11 ảnh 1
Diễn đàn HN lần thứ nhất về Khoa học Giáo dục và Sư phạm 2021 diễn ra vào 24/11 ảnh 2

Khách mời tham dự

Diễn đàn HN lần thứ nhất về Khoa học Giáo dục và Sư phạm 2021 diễn ra vào 24/11 ảnh 3
Diễn đàn HN lần thứ nhất về Khoa học Giáo dục và Sư phạm 2021 diễn ra vào 24/11 ảnh 4
Diễn đàn HN lần thứ nhất về Khoa học Giáo dục và Sư phạm 2021 diễn ra vào 24/11 ảnh 5

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại 0975547457 hoặc Email hafpes@vnu.edu.vn.

Thanh Thủy