Điều chỉnh xếp loại 31 giáo viên để tránh tinh giản biên chế?

18/10/2019 06:50
Hưng Long
(GDVN) - Phòng Giáo dục Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm có công văn trình Ủy ban nhân dân thành phố xin điều chỉnh xếp loại thi đua cho 31 giáo viên của 2 trường học.

Ngày 03/10, Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) đã ban hành công văn số 430/PGDĐT-TCCB trình Ủy ban nhân dân thành phố. 

Công văn được ban hành liên quan đến việc “Điều chỉnh đánh giá, phân loại viên chức năm học 2018 – 2019 của trường Trung hoc cơ sở Võ Thị Sáu và Trung học cơ sở Đông Hải”.

Điều chỉnh xếp loại 31 giáo viên để tránh tinh giản biên chế? ảnh 1
Trường Trung học cơ sở Đông Hải. (Ảnh: ninhthuan.edu.vn)

Công văn này do cô Trần Thị Hường – Quyền trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ký.

Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm căn cứ Công văn số 3505/UBND-VXNV ngày 16/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế thông qua công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 2916/SNV-QLNS ngày 29/8/2019 của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận về việc khẩn trương báo cáo kết quả xử lý đối với các trường hợp có 2 năm học liên tiếp hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế năng lực và không hoàn thành nhiệm vụ.

Điều chỉnh xếp loại 31 giáo viên để tránh tinh giản biên chế? ảnh 2
Tại sao có giáo viên sợ thi đua?

Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm đã báo cáo kết quả xử lý đối với các trường hợp có 2 năm học liên tiếp hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế năng lực và không hoàn thành nhiệm vụ tại Công văn số 364/PGDĐT-TCCB, ngày 03/9/2019.

Đến nay, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tiếp nhận công văn của Trường Trung học cơ sở Võ Thị Sáu và Trung học cơ sở Đông Hải đề nghị điều chỉnh kết quả đánh giá, phân loại viên chức năm học 2018 – 2019.

Lý do được 2 trường này đưa ra: “Cuối năm học do áp lực về thời gian, phải hoàn thành mọi hồ sơ, báo cáo đúng tiến độ nộp Phòng Giáo dục và Đào tạo”.  

“Để giải quyết kịp thời các công việc của nhà trường, nhà trường phân công nhân viên văn phòng tổng hợp đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm học 2018 – 2019".

"Do chủ quan khi đánh máy, nhân viên văn phòng tổng hợp nhầm cột thay vì đánh dấu vào cột “hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” đã đánh nhầm cột “hoàn thành nhiệm vụ được giao”, công văn số 430/PGDĐT-TCCB thể hiện. 

Vì vậy, trường Trung học cơ sở Võ Thị Sáu đã điều chỉnh cho 18 viên chức và trường Đông Hải điều chỉnh 13 viên chức từ “Hoàn thành nhiệm vụ” thành “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” của năm 2018 – 2019, có liệt kê danh sách bên dưới.

Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm đã trình Ủy ban nhân dân thành phố để xem xét, chấp thuận điều chỉnh, đánh giá phân loại của một số viên chức như đã đề cập.

Hưng Long