Đổi mới hay chấn hưng giáo dục (3)

Đổi mới hay chấn hưng giáo dục (3)
(GDVN) - Điều quan trọng nhất để chấn hưng giáo dục nước nhà là khắc phục triệt để căn bệnh “Nói nhưng không làm, làm không đến nơi đến chốn, đánh trống bỏ dùi”.