25 đại học được bù chi

28/11/2011 07:01 VN

(GDVN) - Có 25 trường ĐH có đào tạo sinh viên sư phạm sẽ được cấp bù học phí năm 2012.

Ngày 26/11, Bộ GD-ĐT có công văn gửi các trường ĐH trực thuộc yêu cầu rà soát tình hình kinh cấp bù học phí sư phạm năm 2011 và báo cáo nhu cầu kinh phí năm 2012.


Ảnh Văn Chung

Bộ đã có quyết định giao dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2011 cho các trường và đơn vị trực thuộc, trong đó đã bao gồm kinh phí ngân sách cấp bù học phí sư phạm.

Để có cơ sở rà soát số kinh phí ngân sách cấp bù học phí sư phạm năm 2011 và tổng hợp nhu cầu năm 2012, Bộ đề nghị các trường báo cáo qui mô học sinh, sinh viên hệ chính qui tập trung ngành sư phạm theo học trong năm 2011, tình hình thực hiện kinh phí cấp bù học phí sư phạm năm 2011 và dự kiến kinh phí cấp bù năm 2012.

Trước ngày 28/11 các trường gửi nhu cầu về Bộ GD-ĐT. Danh sách các trường có đào tạo sinh viên sư phạm được bù chi do Bộ thống kê dưới đây:

Trường
ĐH Tây Bắc
ĐH Tây Nguyên
ĐH Đà Lạt
ĐH TDTT Hà Nội
ĐH SP TDTT TP.HCM
ĐH SP Nghệ thuật trung ương
ĐH Nông nghiệp Hà Nội
ĐH Nông lâm TP.HCM
ĐH Bách khoa Hà Nội
ĐH Thái Nguyên
ĐH Huế
ĐH Đà Nẵng
ĐH Cần Thơ
ĐH Sư phạm Hà Nội
ĐH Sư phạm Hà Nội 2
ĐH Vinh
ĐH Quy Nhơn
ĐH SP TP.HCM
ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên
ĐH Đồng Tháp
CĐ Sư phạm Trung ương
CĐ Sư phạm TW Nha Trang
Học viện Quản lí giáo dục
CĐ Sư phạm TW TP.HCM
VN