52% biên chế cả nước thuộc về ngành giáo dục

20/03/2018 07:09 Thùy Linh
(GDVN) - Theo thống kê mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổng biên chế sự nghiệp là 2,3 triệu, trong đó ngành giáo dục là 1,2 triệu - chiếm 52%.

Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam nêu cụ thể về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục để quý độc giả tiện theo dõi như sau: 

Thứ nhất, về số giáo viên 

Tổng số giáo viên của ngành giáo dục (ảnh: Nguồn Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Cán bộ quản lý: 154.200 người, trong đó mầm non, phổ thông là 133.200; khối phòng, sở, Bộ là 15.900; cán bộ quản lý trường đại học là 5.100. 

Ghi chú: Ngoài số giáo viên trên, tổng số nhân viên kế toán, y tế trong các trường là 38.081 người.

- Tỷ lệ trẻ/giáo viên mẫu giáo của Việt Nam là 17,2 - cao hơn mức trung bình của thế giới là 16,6.

- Tỷ lệ học sinh/giáo viên tiểu học của Việt Nam là 19,6 - thấp hơn mức trung bình của thế giới là 28,3.

- Tỷ lệ học sinh/giáo viên Trung học cơ sở của Việt Nam là 16,4 – thấp hơn mức trung bình của thế giới là 17,7.  

- Tỷ lệ học sinh/giáo viên Trung học phổ thông của Việt Nam là 16,1 – thấp hơn mức trung bình của thế giới là 17,7.

- Tỷ lệ sinh viên/giảng viên ở bậc đại học, cao đẳng của Việt Nam là 23,47 (thế giới hiện chưa có số liệu).

Thứ hai, về tổng số tiến sĩ 24.500, trong đó:

- 24,385 tiến sĩ ở trong các trường đại học và tiến sĩ đang nghiên cứu khoa học  – chiếm 95%.

- 115 tiến sĩ ở trong các trường cao đẳng sư phạm; 0,5.

-  Đào tạo ở nước ngoài 13.200 tiến sĩ chiếm 54%; trong nước chiếm 46%.

(Hiện chưa phân loại theo Khoa học công nghệ và Khoa học xã hội) 

Thứ ba, về tổng số Giáo sư và Phó giáo sư là: 10.774, trong đó 1.715 Giáo sư và 9.059 Phó giáo sư.

Thứ tư, về tổng biên chế sự nghiệp là 2,3 triệu, trong đó ngành giáo dục là 1,2 triệu - chiếm 52%.

Đặc biệt, cũng theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong quỹ lương khối sự nghiệp, ngành giáo dục chiếm phần lớn - ở mức hơn 70%.

Thùy Linh