6 hành vi giáo viên không được làm

30/05/2020 06:20 Tùng Dương
GDVN- Các hành vi giáo viên không được làm đã được ghi rõ trong dự thảo Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Các hành vi giáo viên không được làm được ghi rõ trong dự thảo Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học Bộ Giáo dục & Đào tạo đang công bố xin ý kiến góp ý.

Infographic: Cụ thể, theo dự thảo Điều lệ, giáo viên không được có các hành vi sau đây:

Các hành vi giáo viên không được làm được ghi rõ trong dự thảo Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học Bộ Giáo dục & Đào tạo đang công bố xin ý kiến góp ý. Infographic: Tùng Dương.

Dự thảo Điều lệ ghi rõ các quyền của giáo viên.

Theo đó, giáo viên có quyền được giảng dạy theo chuyên môn đào tạo.

Được hưởng tiền lương, phụ cấp, trợ cấp theo quy định. Được thay đổi chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp. Được hưởng các quyền lợi về vật chất, tinh thần theo quy định.

Được hợp đồng thỉnh giảng, nghiên cứu khoa học tại các trường, cơ sở giáo dục khác hoặc cơ sở nghiên cứu khoa học với điều kiện bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ nơi mình công tác.

Những điều thầy cô cần biết về kỳ thi tuyển viên chức giáo viên Hà Nội 21/5
Những điều thầy cô cần biết về kỳ thi tuyển viên chức giáo viên Hà Nội 21/5

Được tôn trọng, bảo vệ nhân phẩm, danh dự và thân thể. Được nghỉ hè theo quy định và các ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật, và các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Giáo viên chủ nhiệm, ngoài các quyền quy định trên, còn có những quyền sau:

Được dự các giờ học, hoạt động giáo dục khác của học sinh lớp mình. Được dự các cuộc họp của Hội đồng khen thưởng và Hội đồng kỷ luật khi giải quyết những vấn đề có liên quan đến học sinh của lớp mình.

Được dự các lớp bồi dưỡng, hội nghị chuyên đề về công tác chủ nhiệm. Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 3 ngày liên tục. Được giảm giờ lên lớp hàng tuần theo quy định khi làm chủ nhiệm lớp.

Tùng Dương