Bến Tre đưa tiêu chí dạy thêm vào đánh giá công chức, xếp loại thi đua cuối năm

10/02/2018 06:14 Phương Linh
(GDVN) - Thủ trưởng cơ sở giáo dục sẽ bị kiểm điểm trách nhiệm, nếu để xảy ra giáo viên dạy thêm không phép, hay giáo viên vi phạm quy định về dạy thêm học thêm.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre – ông Lê Ngọc Bữu hôm 8/2 đã ký văn bản số 206, thông báo các giải pháp tăng cường việc quản lý, xử lý vi phạm về dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, ông Lê Ngọc Bữu đã yêu cầu, dừng việc cấp phép mới cho việc tổ chức dạy thêm học thêm ngoài nhà trường, dừng việc cấp phép mới cho giáo viên (mà trường đã tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm trong nhà trường) tổ chức dạy thêm học thêm ngoài nhà trường toàn tỉnh.

Thắt chặt việc gia hạn giấy phép dạy thêm học thêm. Dừng việc cấp phép gia hạn nếu cơ sở dạy thêm học thêm ngoài nhà trường chưa thực hiện đúng quy định về cơ sở vật chất, công tác quản lý giáo viên dạy thêm và học sinh học thêm, nghĩa vụ nộp thuế, nơi có dư luận và kết luận vi phạm về dạy thêm học thêm.

Một hoạt động dạy thêm học thêm của học sinh tiểu học ngoài nhà trường (ảnh minh họa: P.L)

Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc Sở, các đơn vị trực thuộc các Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy định dạy thêm học thêm trong và ngoài nhà trường, đối với các giáo viên đã được cấp phép, nhằm chấn chỉnh những sai phạm, xử lý nghiêm nếu có vi phạm quy định về dạy thêm học thêm.

Các cơ sở giáo dục có tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm trong và ngoài nhà trường tự kiểm tra, bổ sung và hoàn thiện tất cả các hạn chế.

Chú trọng vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng các cơ sở giáo dục, trong việc quản lý hoạt động dạy thêm học thêm trong và ngoài nhà trường. Kiên quyết xử lý giáo viên vi phạm về dạy thêm học thêm theo quy định của pháp luật.

Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra toàn bộ hoạt động này trong và ngoài nhà trường, chấn chỉnh những sai phạm. Trong kiểm tra, nếu cơ sở nào chưa thực hiện đúng theo quy định, thì căn cứ vào mức độ vi phạm để xử phạt hành chính, tước giấy phép hoạt động dạy thêm học thêm.

Sắp xếp thời gian tổ chức họp, thống nhất biện pháp quản lý, xử lý vi phạm dạy thêm học thêm trên địa bàn hiệu quả hơn, không để xảy ra vi phạm dạy thêm học thêm.

Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện thấy có giáo viên trung học phổ thông tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường trái quy định, thì lập biên bản gửi cho Hiệu trưởng có giáo viên vi phạm, hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo để có hướng xử lý.

Thủ trưởng các cơ sở giáo dục sẽ bị kiểm điểm trách nhiệm, nếu tổ chức dạy thêm học thêm trong nhà trường không phép (kể cả việc giấy phép đã hết hạn, nhưng không làm thủ tục xin gia hạn), có giáo viên vi phạm quy định về dạy thêm học thêm, và xem đây là một tiêu chí đánh giá, xếp loại công chức, xét các danh hiệu thi đua vào dịp cuối năm.

Khuyến khích thủ trưởng các cơ sở giáo dục tự kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về dạy thêm học thêm để được miễn trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị.

Các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên phải thực hiện đúng chế độ báo cáo việc quản lý dạy thêm học thêm hàng tháng theo đúng quy định.

Phương Linh