Bến Tre tạm dừng tuyển dụng viên chức giáo dục công lập

25/10/2019 06:33 Việt Dũng
(GDVN) - Do bị dư 339 biên chế, nên Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre thông báo tạm dừng tuyển dụng viên chức giáo dục công lập trong năm học này.

Ngày 23/10/2019, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre – ông Lê Ngọc Bữu đã ký thông báo 1901/SGD&ĐT-TCCB, về việc tạm dừng tuyển dụng viên chức năm học 2019 – 2020.

Theo đó, thực hiện công văn 5034/BNV-TCCB ngày 17/10/2019 của Bộ Nội vụ về số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Bến Tre năm 2020, thì biên chế của các đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục đào tạo năm 2020 của Bến Tre sẽ giảm 339 biên chế (tiểu  học giảm 140, trung học cơ sở giảm 121 và trung học phổ thông giảm 78) so với biên chế được giao năm 2019.

Bến Tre tạm dừng tuyển dụng viên chức giáo dục công lập (ảnh minh họa từ báo Đồng Khởi)

Để đảm bảo biên chế được giao trong năm học 2020 – 2021 không lớn hơn biên chế hiên có của ngành, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện:

Các huyện, thành phố chỉ đạo cho các đơn vị trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện việc tạm dừng tuyển dụng viên chức đối với bậc tiểu học, trung học cơ sở theo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm học 2019 – 2020 của huyện, thành phố.

Các đơn vị trực thuộc Sở tạm dừng công tác tuyển dụng viên chức năm học 2019 – 2020, căn cứ theo kế hoạch 16010/KH-SGD&ĐT ngày 13/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre.

Việt Dũng