Bình Phước dừng cấp phép dạy thêm học thêm

13/10/2019 07:32 Thảo Mai
(GDVN) - Sở Giáo dục tỉnh Bình Phước đã dừng việc cấp phép về dạy thêm, học thêm năm 2019 – 2020.

Ngày 11/10, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và đơn vị ngành dọc về việc tạm ngưng cấp phép dạy thêm, học thêm năm học 2019-2020.

Sở Giáo dục tỉnh Bình Phước căn cứ theo Quyết định số 2499/QĐ-BGD-ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố hết hiệu lực các điều 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Thông tư số 17/2012-TT-BGDĐT.

Cần có cơ chế quản lý chặt chẽ hoạt động dạy thêm, học thêm hiện nay (Ảnh minh hoạ: Laodongthudo.vn)

Theo Quyết định số 2499/QĐ-BGD-ĐT thì việc cấp phép dạy thêm, học thêm sẽ không được thực hiện.

Đối với các tổ chức, cá nhân đã được cấp phép hoạt động dạy thêm, học thêm năm học 2019-2020 thì vẫn tiếp tục hoạt động.


Vi phạm dạy học trái phép sẽ bị xử phạt như thế nào?

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước lưu ý thực hiện đúng các điều còn hiệu lực thi hành trong Thông tư số 17 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước đã yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo, trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên các huyện, thị xã, tổ chức, cá nhân có tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm nghiên cứu và thực hiện nghiêm những quy định tại Quyết định số 2499/QĐ-BGD-ĐT về tạm ngưng cấp phép hoạt động dạy thêm, học thêm.

Thảo Mai