Bộ GD&ĐT cảnh báo đã xuất hiện đối tượng giả mạo thanh tra

26/02/2014 05:55 Xuân Trung
(GDVN) - Lợi dụng tình hình hoạt động trong môi trường giáo dục đại học, một số đối tượng đã giả mạo là cán bộ thanh tra của Bộ GD&ĐT để kiểm tra.

Liên quan tới nhiều phản ánh của các trường đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục thời gian gần đây phản ánh, họ nhận được nhiều ý kiến từ một số cán bộ thanh tra của Bộ GD&ĐT đến để liên hệ thanh tra đột xuất và bán tài liệu.

Thanh tra của Bộ GD&ĐT làm việc có kế hoạch cụ thể và thông báo trước.

Ông Phạm Ngọc Trúc, Phó Chánh thanh tra Bộ GD&ĐT khẳng định, thanh tra của Bộ sẽ làm việc có kế hoạch, nếu có việc đột xuất sẽ có văn bản cụ thể, đặc biệt thanh tra không bán tài liệu.

Ông Trúc cũng cho biết, các trường nên cảnh giác với các đối tượng này, đây chỉ là những đối tượng giả mạo cán bộ thanh tra của Bộ GD&ĐT.

Các trường gặp tình huống trên có thể lê hệ với Thanh tra Bộ GD&ĐT để tránh tình trạng bị lừa.

Trước đó, tại các cơ sở giáo dục cũng đã xuất hiện nhiều loại đối tượng giả mạo cán bộ của Bộ GD&ĐT, nhất là trong dịp tuyển sinh, làm dịch vụ tư vấn tuyển sinh các chương trình học bổng đi học nước ngoài.

Các cơ sở giáo dục và các trường đặc biệt cảnh giác với loại đối tượng này.

Xuân Trung