Bộ Giáo dục công bố quyết định thanh tra công tác chấm thi tại Đà Nẵng

28/06/2019 06:17 TẤN TÀI
(GDVN) - Đoàn thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành thanh tra việc chuẩn bị chấm thi, tổ chức chấm thi và việc thanh tra, kiểm sát, giám sát chấm thi.

Ngày 27/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức công bố quyết định về việc thanh tra công tác chấm thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 tại thành phố Đà Nẵng.

Kết thúc kỳ thi quốc gia ở Đà Nẵng được đánh giá là nghiêm túc, an toàn và đúng quy chế. Ảnh: AN

Theo đó, Đoàn Thanh tra sẽ tiến hành thanh tra việc chuẩn bị chấm thi; việc tổ chức chấm thi và việc thanh tra, kiểm tra, giám sát chấm thi. Thời gian thanh tra là 15 ngày kể từ ngày công bố quyết định.

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho hay, đơn vị này cũng đã ban hành quyết định thành lập Đoàn thanh tra công tác làm phách bài thi và chấm thi tự luận gồm 15 thành viên.

“Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã huy động hơn 60 cán bộ, giáo viên tham gia làm phách bài thi và gần 110 giáo viên chấm bài thi tự luận môn Ngữ văn.


Mang tài liệu vào phòng thi, thí sinh ở Đà Nẵng bị đình chỉ

Đại học Đà Nẵng và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam đã giới thiệu nhân sự để Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng ban hành quyết định thành lập Ban chấm thi trắc nghiệm gồm 18 thành viên.

Tất cả lực lượng làm phách bài thi, chấm thi đều được tập huấn nghiệp vụ trước khi tham gia thực hiện nhiệm vụ”, đại diện sở Giáo dục Đà Nẵng cho hay.

Ngoài ra, Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng cũng đã bố trí 15 phòng chấm thi tự luận được lắp đặt 2 camera/phòng);

1 phòng giao – nhận bài thi tự luận được lắp đặt 4 camera và 1 phòng chấm thi trắc nghiệm cũng được lắp đặt 4 camera.

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, dự kiến ngày 14/7 sẽ công bố điểm thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019.

Kết thúc kỳ thi trung học phổ thông quốc gia tại cụm thi Đà Nẵng được đánh giá là an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Chỉ có hai thí sinh vi phạm quy chế thi khi mang điện thoại và tài liệu vào phòng thi đã bị lập biên bản, đình chỉ.

TẤN TÀI