Bộ Giáo dục gỡ vướng trong đào tạo cấp bằng cho học sinh Học viện Múa Việt Nam

02/04/2021 09:41 Thùy Linh
GDVN- Bộ Giáo dục trả lời về việc tháo gỡ vướng mắc trong công tác đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên Học viện Múa Việt Nam.

Ngày 01/4/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn số 1261/BGDĐT-GDTrH gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tháo gỡ vướng mắc trong công tác đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp cho học sinh sinh viên Học viện Múa Việt Nam.

Nội dung công văn như sau:

Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được công văn số 1016/BVHTTDL-ĐT ngày 01/4/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tháo gỡ vướng mắc trong công tác đào tạo trung học cơ sở, trung học phổ thông và cấp bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp cho học sinh, sinh viên Học viện Múa Việt Nam.

Bảng điểm và các môn học văn hóa của học sinh tại Học viện Múa Việt Nam. Ảnh: Tùng Dương.

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009; Luật Giáo dục ngày 14/6/2019; Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27/11/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo có ý kiến như sau:

Thứ nhất, trong trường hợp trường Cao đẳng Múa Việt Nam (nay là Học viện Múa Việt Nam) tổ chức đào tạo đầy đủ chương trình theo Quyết định số 92/2004/QĐ-BVHTT ngày 01/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Chương trình khung giáo dục trung học chuyên nghiệp thì Học viện Múa Việt Nam cấp bằng tốt nghiệp cho học sinh theo thẩm quyền. Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng ý để Học viện Múa Việt Nam được in phôi bằng và in bằng tốt nghiệp theo quy định hiện hành.

Thứ hai, Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng ý để Học viện Múa Việt Nam cấp giấy chứng nhận hoàn thành khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong trường hợp học sinh đã hoàn thành chương trình theo quy định tại Thông tư 16/2010/TT-BGDĐT ngày 28/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định khung trung cấp chuyên nghiệp.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Học viện Múa Việt Nam triển khai thực hiện các nội dung trên để đảm bảo quyền lợi cho học sinh, sinh viên theo quy định của pháp luật.

Thùy Linh