Bộ Giáo dục nêu lý do thời gian qua học sinh phải mua nhiều sách tham khảo

25/09/2020 06:05 Thùy Linh
GDVN- Hầu hết các sách tham khảo hiện nay được xuất bản theo quy định của Luật Xuất bản, Bộ Giáo dục và Đào tạo không thẩm định các sách tham khảo trên thị trường.

Tại phiên họp toàn thể của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực ngày 23/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã báo cáo nhiều nội dung nhiệm vụ năm học 2019-2020, định hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021 và các năm tiếp theo trong đó có vấn đề liên quan đến sách tham khảo.

Theo đó, thị trường sách tham khảo theo chương trình giáo dục phổ thông hiện nay rất phong phú. Số lượng sách tham khảo của các nhà xuất bản chiếm phần lớn trong danh mục bán hàng của các cửa hàng sách.

Hầu hết các sách tham khảo hiện nay được xuất bản theo quy định của Luật Xuất bản, Bộ Giáo dục và Đào tạo không thẩm định các sách tham khảo trên thị trường.

ảnh minh họa: Phạm Minh

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ ra một số hạn chế, bất cập và nguyên nhân, cụ thể: Hiện nay, nhiều giáo viên sử dụng nguồn tư liệu trong các sách tham khảo để dạy học, ôn luyện, ra đề kiểm tra, câu hỏi cho học sinh. Điều đó dẫn tới việc học sinh sẽ phải mua các sách tham khảo mà giáo viên sử dụng (có thể do giáo viên giới thiệu hoặc không giới thiệu nhưng biết giáo viên sử dụng nên mua).

Nếu giáo viên sử dụng nhiều sách tham khảo để dạy học, ra đề kiểm tra (mỗi sách một số bài) thì sẽ khiến cho học sinh phải mua nhiều sách tham khảo nhưng việc sử dụng không hiệu quả (do mỗi cuốn chỉ dùng một ít).

Trước thực trạng này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ chỉnh sửa, bổ sung Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT về quản lí và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo theo hướng quy định cụ thể hơn về yêu cầu, thẩm định, lựa chọn, sử dụng sách tham khảo trong nhà trường;

Đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng từng bước độc lập với dạy học để hạn chế việc giáo viên sử dụng sách tham khảo đưa vào đề kiểm tra khiến học sinh, cha mẹ học sinh phải mua nhiều sách tham khảo (mà giáo viên sử dụng) do mong được điểm cao;

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với việc sử dụng sách giáo khoa, sách tham khảo.

Thùy Linh