Ngày 14/10/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động phong trào học ngoại ngữ trong trường học.

Phát biểu trước các em học sinh của Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, ông Bùi Văn Linh – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, qua lần phát động này, lãnh đạo Bộ kỳ vọng cán bộ, giáo viên, học sinh và sinh viên trên cả nước sẽ phát huy có hiệu quả năng lực dạy và học ngoại ngữ nói chung, tiếng Anh nói riêng.

Bộ Giáo dục mong rằng, kể từ năm học trở đi, thầy cô, học sinh, sinh viên sẽ ngày càng chủ động trong việc tự học, nâng cao trình độ, sử dụng ngoại ngữ, phục vụ vào nhu cầu học tập, trao đổi thông tin, công việc và hỗ trợ kết nối việc làm.

Lễ phát động phong trào học ngoại ngữ trong trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức (ảnh: P.L)

Với cách làm này, lãnh đạo Bộ tin rằng, năng lực ngoại ngữ, trước hết là năng lực sử dụng tiếng Anh của người dân Việt Nam sẽ có nhiều cải thiện, tiến bộ nhanh chóng, tạo ra nhiều cơ hội phát triển, hợp tác quốc tế cho đất nước.

Thông qua chương trình này, các địa phương sẽ chủ động trong việc thực hiện các mục tiêu chính: Xây dựng phong trào học tiếng Anh, xây dựng và phát triển môi trường học, sử dụng ngoại ngữ trong nhà trường.

Tạo lập ra một môi trường để cán bộ, giáo viên, học sinh và sinh viên phát huy có hiệu quả năng lực dạy và học tiếng Anh nói riêng, ngoại ngữ nói chung, khuyến khích sự tự học, tự nâng cao trình độ và sử dụng ngoại ngữ.

Ở Thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian vừa qua đã có nhiều giải pháp, mô hình có hiệu quả được triển khai trong việc dạy và học Ngoại ngữ.

Chương trình tăng cường tiếng Anh đã được đưa vào giảng dạy từ học sinh lớp 1 đã 20 năm nay. Toàn thành phố có gần 95% học sinh lớp 1 được học tiếng Anh ngay tại chính trường tiểu học.

Hưởng ứng lễ phát động này, bà Bùi Thị Diễm Thu – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị, các trường học cần tập trung xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phong trào học ngoại ngữ, xây dựng và phát triển môi trường học, sử dụng ngoại ngữ trong trường ngay từ năm học 2019 – 2020, cần có mục tiêu cụ thể cần đạt được tương ứng với các năm học.

Đẩy mạnh việc tuyên truyền, truyền thông, khuyến khích giáo viên, học sinh tích cực tự học, tự nâng cao trình độ, sử dụng ngoại ngữ vào việc phục vụ cho học tập, trao đổi thông tin và công việc.

Xây dựng và phát triển môi trường học, sử dụng ngoại ngữ vào các hoạt động ngoại khóa, phong trào, các tiết sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt dưới cờ…với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, khuyến khích tinh thần tích cực học ngoại ngữ của học sinh.

Việt Dũng