Bộ Giáo dục sẽ quy hoạch mạng lưới trường đại học theo tiêu chí nào?

17/02/2017 08:38 Linh Hương
(GDVN) - Sắp tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy hoạch mạng lưới các trường đại học sẽ theo quy luật cạnh tranh về chất lượng giáo dục của thị trường.

Ngày 15/2, tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ có buổi làm việc với GS. John Graham - Hiệu trưởng trường Đại học Chính sách công và Môi trường (SPEA), Đại học Indiana (Hoa Kỳ) và PGS. Trần Ngọc Anh - thành viên của Nhóm Đối thoại giáo dục với nhiều sáng kiến và hoạt động nhằm phát triển giáo dục Việt Nam.

Đây là buổi làm việc nhằm thúc đẩy quá trình hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với Trường Đại học Chính sách công và Môi trường (SPEA), Đại học Indiana, Hoa Kỳ và Nhóm Đối thoại giáo dục trong việc xây dựng Kế hoạch tổng thể (Master plan) phát triển giáo dục đại học Việt Nam. 

Nhóm Đối thoại giáo dục đề xuất ý tưởng xếp hạng các trường đại học Việt Nam theo tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm và công tác hỗ trợ đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng nhấn mạnh, muốn xây dựng được Kế hoạch tổng thể phát triển giáo dục đại học Việt Nam thì ngay từ bây giờ phải định dạng được những vấn đề cơ bản. 

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: "Muốn xây dựng được Kế hoạch tổng thể phát triển giáo dục đại học Việt Nam thì ngay từ bây giờ phải định dạng được những vấn đề cơ bản". (Ảnh: Xuân Trung)

Trong đó, Bộ trưởng nhấn mạnh tới 5 nhiệm vụ và cũng là những định hướng nội dung hợp tác giữa Nhóm Đối thoại giáo dục với các đơn vị chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời gian tới. 

Bao gồm, nghiên cứu và dự báo nhu cầu nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao trong vòng 5 - 10 năm tới; nghiên cứu mô hình hoạt động của các trường đại học tiên tiến trên thế giới; nghiên cứu và xây dựng được chuẩn/quy chuẩn của các trường đại học; xác định số lượng các trường đại học Việt Nam có thể phát triển lên đẳng cấp quốc tế.

Quy hoạch mạng lưới các trường đại học sẽ theo quy luật cạnh tranh về chất lượng giáo dục của thị trường. 

Không như các giai đoạn trước, nhà nước không xác định số lượng cụ thể các trường đại học tại một thời điểm mà công tác quy hoạch sẽ theo định hướng mở, tùy thuộc vào điều kiện phát triển của từng giai đoạn cụ thể. 

Sau khi quy hoạch mạng lưới các trường đại học được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Kế hoạch tổng thể phát triển giáo dục đại học Việt Nam là bước tiếp theo để cụ thể hóa các nội dung trong quy hoạch.
 
Chính vì vậy, Kế hoạch tổng thể phát triển giáo dục đại học Việt Nam có ý nghĩa vô cùng quan trọng
” - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Có thể sẽ xếp hạng trường đại học theo tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm

Về nguyên tắc và nội dung hợp tác, Bộ trưởng đề nghị, Nhóm Đối thoại giáo dục sẽ chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhóm chuyên gia nghiên cứu của Đại học Quốc gia Hà Nội trong việc nghiên cứu, đề xuất. 

Trường báo cáo gian dối số cử nhân thất nghiệp sẽ bị hạn chế chỉ tiêu tuyển sinh

(GDVN) - Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: "Không phải sinh viên nào tốt nghiệp ra đều có việc làm, ngay cả Harvard cũng vậy...".

Cụ thể, Nhóm Đối thoại giáo dục tập trung vào dự báo nhu cầu nhân lực trong thời gian tới; nghiên cứu các mô hình hoạt động của các trường đại học trên thế giới. 

Các chuyên gia tư vấn trong nước sẽ khẩn trương hoàn thiện các sản phẩm nghiên cứu theo kế hoạch. 

Hai nhóm chuyên gia sẽ thường xuyên trao đổi kết quả nghiên cứu và thống nhất hoàn thiện Đề án Quy hoạch mạng lưới các trường đại học và Kế hoạch tổng thể phát triển giáo dục đại học Việt Nam.

Cũng tại buổi làm việc, PGS.Trần Ngọc Anh đã đề xuất ý tưởng và một số nội dung về xếp hạng các trường đại học Việt Nam theo tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm. 

Mục đích của việc xếp hạng là nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, tăng tính cạnh tranh về chất lượng giáo dục của các trường đại học ở Việt Nam, đảm bảo sinh viên tốt nghiệp đáp ứng được các yêu cầu về kỹ năng nghề nghiệp của thị trường lao động. 

Điều này giúp định hướng cho các bậc phụ huynh, học sinh có được sự lựa chọn trường và ngành phù hợp. Đồng thời tăng hiệu quả phân bổ nguồn lực của xã hội.

Linh Hương