Bộ trưởng Bộ Nội vụ lên tiếng về tinh giản biên chế giáo viên

07/06/2018 07:00 Thùy Linh
(GDVN) - Ưu tiên đối với những người đã hợp đồng lâu năm, có trình độ, năng lực đảm bảo yêu cầu thì có chính sách ưu tiên để tuyển dụng vào biên chế hiện nay còn thừa.

Trong phiên chất vấn Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ngày 6/6, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu làm rõ thêm vấn đề biên chế, tuyển dụng giáo viên mà đại biểu và cử tri quan tâm.

Ông Lê Vĩnh Tân cho biết, trong Nghị quyết 19 và Nghị quyết 08 Thủ tướng Chính phủ ký ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 19 đã nêu rất rõ là chấm dứt tình trạng tự duyệt biên chế hoặc giao biên chế cao hơn so với biên chế của cơ quan có thẩm quyền giao hoặc thẩm định. Chúng ta phải rà soát, sắp xếp lại ngay trong năm 2018.  

Quan điểm của Bộ Nội vụ về việc 500 giáo viên mất việc ở Đắk Lắk

“Để thực hiện nghiêm về vấn đề này, tôi đề nghị đối với các địa phương cũng như các cơ sở giáo dục công lập phải rà soát lại về vấn đề biên chế được giao.

đánh giá về năng lực đối với các giáo viên thực hiện hợp đồng trong thời gian vừa qua”, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị. 

Từ đó,  Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị, Bộ Giáo dục và Đào tạo phải có quy định để gián tiếp quản lý trong các cơ sở giáo dục, tức là những người ưu tiên làm chuyên môn, nghiệp vụ phải chiếm tỷ lệ trên 65%. Hiện nay làm công tác hành chính, quản lý chuyên môn chiếm tỷ lệ còn khá lớn.

Nếu những nơi nào còn thiếu thì phải tuyển ngay để đáp ứng được yêu cầu, không thể để cho học sinh không có giáo viên dạy và cân đối trong số biên chế đã được giao.

Và cần phải sắp xếp và tính toán lại định mức trong các trường đối với số lớp trong trường, số giờ dạy của giáo viên để cân đối lại trong số giáo viên, số biên chế được giao trong thời gian vừa qua. 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ lên tiếng về tinh giản biên chế giáo viên (Ảnh: Quochoi.vn)

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân thông tin: Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tính toán lại việc bổ sung biên chế tại những địa phương có tình trạng tăng dân số cơ học.

"Tại những địa phương này, chúng ta có thể bổ sung biên chế để tránh trường hợp thiếu giáo viên hoặc thiếu người phục vụ trong các nhà trường…", Bộ trưởng nói.

Đối với việc ký hợp đồng tại các cơ sở mầm non công lập, Bộ trưởng cho rằng, việc tuyển dụng đối với giáo viên mầm non phải thực hiện theo quy định tuyển dụng công chức.

"Trong thực tế, nước ta đang chuyển đổi từ các trường tư thục, bán công qua các trường mầm non công lập nên nảy sinh nhiều vấn đề đặt ra cần xử lý.

Về việc này, Chính phủ đã có quy định đối với giáo viên mầm non chúng ta vẫn thực hiện theo chế độ hợp đồng lao động trong định mức giáo viên và đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với các cơ sở giáo dục mầm non công lập và hưởng chế độ chính sách như viên chức. 

Và Chính phủ cũng đã chỉ đạo cho các bộ, ngành, địa phương phải rà soát, sắp xếp, chấm dứt việc hợp đồng lao động làm chuyên môn trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tức là trừ những đơn vị đã thực hiện tự chủ về vấn đề tài chính hoặc tự chủ tài chính và tự chủ chi thường xuyên, được tự do tuyển chọn, quyết định về số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập...”, Bộ trưởng cho biết. 

Giảm biên chế giáo viên trước, rồi hãy tính tới tăng lương

Đối với lĩnh vực giáo dục và y tế, Thủ tướng cũng đã có chỉ đạo các địa phương phải cân đối và đảm bảo đủ giáo viên, bác sỹ để cung ứng trong vấn đề phục vụ chung. 

Về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương chưa thực hiện việc chấm dứt hợp đồng làm chuyên môn đối với đội ngũ giáo viên, nhất là giáo viên mầm non còn trong định mức biên chế, tức là còn định mức biên chế chúng ta tiếp tục nghiên cứu xét tuyển. 

Đặc biệt ưu tiên đối với những người đã hợp đồng lâu năm, có trình độ, có năng lực đảm bảo yêu cầu thì có chính sách ưu tiên để tuyển dụng vào biên chế hiện nay còn thừa.

Nếu trường hợp không sắp xếp, không tuyển dụng được thì mới thực hiện vấn đề tinh giản biên chế theo đúng Nghị định 108 của Thủ tướng Chính phủ.

Thùy Linh