Các trường Cao đẳng CAND công bố điểm chuẩn năm 2016

05/09/2016 11:15 Linh Hương
(GDVN) - Theo thông tin mới nhất từ Tổng cục Chính trị CAND, hiện đã có điểm chuẩn của 4 trường Cao đẳng Công an nhân dân.

Theo đó, 4 trường cao đẳng CAND đã công bố điểm chuẩn là Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I, Cao đẳng An ninh nhân dân I, Cao đẳng An ninh nhân dân II và Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II. 

Điểm chuẩn của 4 trường như sau: 

Điểm chuẩn 4 trường Cao đẳng CAND năm 2016.
Linh Hương