Cách tính tiền lương dạy thêm giờ của giáo viên

10/07/2020 06:05 Tùng Dương
GDVN- Đối với cấp dạy phổ thông, chế độ làm việc của các thầy cô giáo được quy định cụ thể là tiết dạy (Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 23/6/2017 của Bộ GD&ĐT).

Theo Khoản 1 Điều 3 Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 8/3/2013 của liên bộ gồm: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính quy định, tiền lương của một tháng làm căn cứ tính trả tiền lương dạy thêm giờ của nhà giáo, bao gồm: Mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng, các khoản phụ cấp lương và hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có).

Infographic: Tùng Dương.

Tùng Dương