Cái nôi đào tạo nguồn nhân lực Văn hóa học

08/02/2012 07:00 PV
(GDVN) - Khoa Văn hóa học - ĐH Văn hóa Hà Nội là một trong những nơi đầu tiên nghiên cứu và giảng dạy những lý thuyết cơ bản về văn hóa và văn hóa Việt Nam.

Với đội ngũ giảng viên cơ hữu giàu kinh nghiệm, giàu tri thức, có trình độ 90% từ thạc sĩ trở lên cùng các giảng viên thỉnh giảng là các GS, PGS, TS, NGƯT từ các viện nghiên cứu, các trường đại học trong và ngoài nước, khoa Văn hóa học sẽ mang đến cho sinh viên những kiến thức mới nhất để có thể ứng dụng trong điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước hiện nay.

Khoa Văn hóa học là khoa chuyên ngành thứ 8 của trường Đại học Văn hóa Hà Nội - một trong những nơi đầu tiên nghiên cứu và giảng dạy những lý thuyết cơ bản về văn hoá văn hoá Việt Nam.

Học gì?

Sinh viên khoa văn hóa học sẽ được đào tạo 2 chuyên ngành:

Nghiên cứu văn hóa.

Văn hóa truyền thông.

Làm gì?

Một người học thành công từ chương trình này có khả năng:

1. Nghiên cứu văn hóa

- Nghiên cứu, khảo sát, phân tích, điều tra các giá trị văn hóa cá nhân và cộng đồng.

- Thực hiện vai trò thẩm định, đánh giá các chương trình tài trợ đầu tư phát triển văn hóa xã hội.

- Dự báo, lập dự án văn hóa, hoạch định các chính sách về văn hóa.

- Tư vấn xây dựng và phát triển văn hóa cộng đồng.

- Giảng dạy, nghiên cứu về văn hóa và văn hóa Việt Nam.

2. Văn hóa truyền thông

- Phóng viên, biên tập viên, thông tín viên, bình luận viên, phát thanh viên, người sản xuất chương trình, người dẫn chương trình...

-   Chuyên viên quan hệ công chúng, chuyên viên quảng cáo, cộng tác viên...

-   Cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu về truyền thông

Làm ở đâu?

- Các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Các viện và trung tâm nghiên cứu văn hóa các cấp.

- Các tổ chức, trung tâm nghiên cứu văn hóa phi chính phủ.

- Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp văn hóa - nghệ thuật; các trường Nghiệp vụ về văn hóa - thông tin, chính trị - hành chính, các trường nghiệp vụ của các tổ chức xã hội (thanh niên, thiếu niên, công đoàn)...

- Các báo, đài, tạp chí, các cơ quan thông tấn của trung ương và địa phương .

- Các công ty truyền thông và tổ chức sự kiện trong và ngoài nước…

Mời độc giả tham khảo các hoạt động học tập, nghiên cứu và văn-thể-mỹ của khoa Văn hóa học, trường đại học Văn hóa:

Các giảng viên khoa Văn hóa học và giáo sư Lương Văn Hy - trường đại học Toronto Canađa
Thầy và trò Văn hóa học trong buổi ngoại khóa điền dã tại chùa Bái Đính
Tập thể Giảng viên và Sinh viên Văn hóa học tại Hội diễn Văn nghệ 20/11
Tập thể giảng viên và sinh viên khoa Văn hóa học trong chuyến đi thực tế Tam Cốc – Bích Động
Khảo sát điền dã tại Tân Trào Tuyên Quang
PV