Chính phủ sốt ruột vì thiếu giáo viên tại các tỉnh Tây Nguyên

27/09/2018 07:33 Nhật Minh
(GDVN) - Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Tiếp theo chỉ đạo tại Công văn số 8593/VPCP-TCCV ngày 7/9/2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo có biện pháp giải quyết ngay biên chế giáo viên còn thiếu tại các tỉnh Tây Nguyên, bảo đảm quyền lợi của học sinh.

Thủ tướng yêu cầu đối với vấn đề vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, chậm nhất trước ngày 10/10/2018.

Nhật Minh