Chủ tịch Hà Nội công khai 3 điều kiện xét tuyển với giáo viên hợp đồng

10/07/2019 06:19 Đỗ Thơm
(GDVN) - Ủy ban nhân dân Thành phố sẽ thành lập hội đồng xét tuyển. Sau khi xét tuyển hết (số giáo viên hợp đồng lâu năm) thì sẽ thi tuyển với số còn lại.

Ngày 9/7, tại phiên chất vấn của kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Đức Chung đã đăng đàn giải trình làm rõ hơn các vấn đề cử tri, người dân Hà Nội quan tâm.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Đức Chung phát biểu tại phiên chất vấn. Ảnh: Báo An ninh Thủ đô

Liên quan đến các trường hợp giáo viên tại các huyện ở Hà Nội đã ký hợp đồng lao động lâu năm nhưng không được xét tuyển viên chức… Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết, Bộ Nội vụ đã giao Thành phố xét tuyển với các trường hợp này.

Cụ thể, ông Chung cho biết, sau khi Bộ Nội vụ có văn bản trả lời Hà Nội có thể thực hiện xét tuyển theo thẩm quyền, Thành phố quyết định sẽ xét tuyển đối với toàn bộ giáo viên có hợp đồng lâu năm với một số điều kiện cụ thể như sau:

Thứ nhất là giáo viên có hợp đồng và có đóng bảo hiểm ít nhất 5 năm trở lại đây.

Thứ hai là có kiểm tra đảm bảo sức khỏe.

Thứ ba là có năng lực, trình độ phù hợp với vị trí việc làm, tức là giáo viên phải dạy môn mà trường có nhu cầu tuyển dụng.

“Tôi báo cáo để Hội đồng nhân dân Thành phố cũng thực hiện giám sát. Tới đây, Ủy ban nhân dân Thành phố sẽ thành lập hội đồng xét tuyển. Sau khi xét tuyển hết thì sẽ thi tuyển với số còn lại”, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho hay.

Trước đó như Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đưa tin, sau hơn 3 tháng kêu cứu và đấu tranh của các giáo viên hợp đồng ở Hà Nội, cuối cùng Uỷ ban Nhân dân thành phố cũng chỉ đạo một cơ chế nhân văn, thấu tình đạt lý đối với các giáo viên hợp đồng. 

Theo đó, vào cuối tháng 6 vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ra quyết định: Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 1 và Khoản I phần B. Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 7/3/2019 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.

Điểm nổi bật trong quyết định này: Thành phố giao cho các quận, huyện, thị xã rà soát, thống kê số lượng giáo viên hiện đang hợp đồng lao động làm công tác giảng dạy tại các trường công lập trên địa bàn để xem xét thực hiện việc tuyển dụng đặc biệt vào viên chức đối với những trường hợp đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 7 Điều 2 của Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ quy định điều kiện được xem xét tiếp nhận vào viên chức đối với các trường hợp đặc biệt.

Sau khi rà soát số lượng giáo viên hợp đồng và thực hiện việc xét tuyển đặc biệt, ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã lựa chọn tuyển dụng giáo viên bằng hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển theo các quy định tại Khoản 3, Khoản 5 Điều 2 của Nghị định 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Đỗ Thơm