Chủ tịch TP.Hồ Chí Minh nói Trường Đại học Hoa Sen phải chấp hành pháp luật

14/09/2016 08:37 Phương Linh
(GDVN) - Chủ tịch Nguyễn Thành Phong đề nghị Đại học Hoa Sen cần chấp hành đúng các quy định, nếu thấy chưa phù hợp có thể sử dụng quyền mà pháp luật cho phép khiếu nại

Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh – ông Nguyễn Thành Phong và bà Nguyễn Thị Thu – Phó Chủ tịch UBND thành phố đã vừa có buổi làm việc với Trường Đại học Hoa Sen về tình hình hoạt động của nhà trường trong thời gian vừa qua.

Cùng dự có đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Văn Hóa Xã hội thuộc HĐND TP.Hồ Chí Minh, cơ quan đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo tại thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư Pháp, lãnh đạo nhà trường và đại diện các cổ đông.

Trong cuộc họp kéo dài khoảng 2 tiếng này, bà Bùi Trân Phượng – Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen đã báo cáo tình hình tài chính của nhà trường là lành mạnh, quản lý minh bạch.

Hàng năm, nhà trường đều thực hiện các báo cáo tài chính, được kiểm toán bởi công ty kiểm toán quốc tế.

Bà Bùi Trân Phượng cũng báo cáo về tình hình cổ đông của nhà trường, về đại hội cổ đông bất thường được tổ chức vào ngày 2/8/2014, về định hướng hoạt động không vì lợi nhuận của nhà trường, tâm tư và nguyện vọng của giảng viên, sinh viên, nhân viên của trường.

Thế nhưng, ý kiến này đã gặp phải sự phản ứng của nhóm cổ đông Trường Đại học Hoa Sen.

Các cổ đông đã nói rằng, bà Bùi Trân Phượng cần minh bạch về tài chính trong quá trình điều hành nhà trường.

Nhà trường luôn đưa ra khẩu hiệu hoạt động phi lợi nhuận, nhưng thu nhập thực tế của Hiệu trưởng và các cổ đông đã đi ngược với tiêu chí này.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong vừa trả lời các kiến nghị của lãnh đạo Trường Hoa Sen (ảnh: website trường)

Sự bất nhất trong điều lệ hoạt động, cũng chính là nguyên nhân dẫn đến sự tranh chấp tại Đại học Hoa Sen trong thời gian vừa qua.

Tại buổi làm việc này, bà Bùi Trân Phượng đã đưa ra 3 kiến nghị đối với UBND TP.Hồ Chí Minh và với các cơ quan quản lý Nhà nước.

Cụ thể: Dừng ban hành quyết định công nhận hội đồng quản trị được bầu tại đại hội cổ đông bất thường, ủng hộ Trường Đại học Hoa Sen hoạt động không vì lợi nhuận và giúp trường tháo gỡ khó khăn về thủ tục trình Thủ tướng công nhân,

Ngoài ra, cần giúp tổ chức cuộc đối thoại giữa nhóm cổ đông và tập thể sư phạm nhà trường để tìm được tiếng nói chung.

Trước những kiến nghị của Hoa Sen, ông Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh đã lần lượt trả lời cụ thể như sau:

Kiến nghị thứ nhất: UBND TP.Hồ Chí Minh đã có những chỉ đạo, kết luận về vấn đề này. Tương lai, lãnh đạo thành phố sẽ cân nhắc từ hồ sơ, xem xét và quyết định theo đúng thẩm quyền, cũng như đúng với các quy định của pháp luật.

Đề nghị nhà trường chấp hành đúng các quy định. Nếu thấy chưa phù hợp thì nhà trường có quyền khiếu nại đúng theo các quy định của pháp luật. Cho tới thời điểm này vẫn chưa có quyết định phủ nhận của UBND TP.Hồ Chí Minh.

Kiến nghị thứ hai: UBND TP.Hồ Chí Minh luôn ủng hộ hoạt động không vì lợi nhuận của nhà trường.

Trường phải làm hồ sơ để xin công nhận là trường hoạt động không vì lợi nhuận, chờ câu trả lời từ phía Chính phủ. Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, nếu cần thiết thì nhà trường có thể đề nghị Uỷ Ban hỗ trợ.

Hiện Trường Đại học Hoa Sen vẫn là trường tư thục bình thường, phải hoạt động đúng theo quy chế của trường tư thục mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành.

Kiến nghị thứ 3: Vấn đề nội bộ của nhà trường, thì nhà trường tự giải quyết. UBND TP.Hồ Chí Minh không đứng ra làm trung gian hòa giải giữa các bên.

Đối với các kiến nghị của lãnh đạo Trường Đại học Hoa Sen, bà Nguyễn Thị Thu – Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh đã cho rằng, kiến nghị dừng ban hành quyết định công nhận hội đồng quản trị tại đại hội cổ đông bất thường là không thể làm được, vì phải tuân thủ quy định của pháp luật.

UBND thành phố không thiên vị bất cứ bên nào, mà cứ đúng theo pháp luật mà làm.

Với kiến nghị ủng hộ hoạt động không vì lợi nhuận của nhà trường, việc ban hành quyết định mô hình hoạt động không vì lợi nhuận thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, nên Đại học Hoa Sen cần liên hệ với Văn phòng Chính phủ để sớm có quyết định về vấn đề này.

Theo bà Nguyễn Thị Thu, năm 2014, việc dời lại quyết định công nhân đại hội cổ đông bất thường là do có sự tranh chấp về cổ phần, nay thì các tranh chấp này đã được tòa án xử xong, thì không có lý do gì để dời lại các quyết định này.

Phương Linh