Chùm ảnh: Những trò chơi thuở ấu thơ của học trò (P2)

27/08/2012 06:07 P.V (TH)
(GDVN) - Ai sinh ra cũng có tuổi thơ, cũng có một khoảng thời gian đẹp tuổi học trò. Ở mỗi vùng đất trên tổ quốc Việt Nam, nông thôn hay thành thị, thì những trò chơi tuổi ấu thơ mãi là kỷ niệm và đi cùng ta đến suốt cuộc đời. Nhưng thời gian gần đây, dường như những trò chơi này lại hiếm thấy, và dường như những thế hệ sau không còn chơi nữa.
Tập xe đạp
Chùm ảnh: Các thủ khoa xuất sắc ghi danh sổ vàng tại Văn Miếu
Chùm ảnh: Chiêm ngưỡng tác phẩm 3D "kinh dị"
Những đứa trẻ ở nông thôn thường chơi đùa dưới những trận mưa to thế này.
Chùm ảnh: Các thủ khoa xuất sắc ghi danh sổ vàng tại Văn Miếu
Chùm ảnh: Chiêm ngưỡng tác phẩm 3D "kinh dị"
Chơi cờ...
Chùm ảnh: Các thủ khoa xuất sắc ghi danh sổ vàng tại Văn Miếu
Chùm ảnh: Chiêm ngưỡng tác phẩm 3D "kinh dị"
Vào dịp rằm tháng 8, trẻ em nông thôn lại được cha mẹ mua tặng những con Tò he.
Chùm ảnh: Các thủ khoa xuất sắc ghi danh sổ vàng tại Văn Miếu
Chùm ảnh: Chiêm ngưỡng tác phẩm 3D "kinh dị"
Quay gụ
Chùm ảnh: Các thủ khoa xuất sắc ghi danh sổ vàng tại Văn Miếu
Chùm ảnh: Chiêm ngưỡng tác phẩm 3D "kinh dị"
Cờ gánh
Chùm ảnh: Các thủ khoa xuất sắc ghi danh sổ vàng tại Văn Miếu
Chùm ảnh: Chiêm ngưỡng tác phẩm 3D "kinh dị"
Chùm ảnh: Các thủ khoa xuất sắc ghi danh sổ vàng tại Văn Miếu
Chùm ảnh: Chiêm ngưỡng tác phẩm 3D "kinh dị"
Múa rối
Chùm ảnh: Các thủ khoa xuất sắc ghi danh sổ vàng tại Văn Miếu
Chùm ảnh: Chiêm ngưỡng tác phẩm 3D "kinh dị"
Xu xi
Chùm ảnh: Các thủ khoa xuất sắc ghi danh sổ vàng tại Văn Miếu
Chùm ảnh: Chiêm ngưỡng tác phẩm 3D "kinh dị"
Ô quan
Chùm ảnh: Các thủ khoa xuất sắc ghi danh sổ vàng tại Văn Miếu
Chùm ảnh: Chiêm ngưỡng tác phẩm 3D "kinh dị"
Trò chơi đánh chuyền
Chùm ảnh: Các thủ khoa xuất sắc ghi danh sổ vàng tại Văn Miếu
Chùm ảnh: Chiêm ngưỡng tác phẩm 3D "kinh dị"
Đèn lồng trung thu
Chùm ảnh: Các thủ khoa xuất sắc ghi danh sổ vàng tại Văn Miếu
Chùm ảnh: Chiêm ngưỡng tác phẩm 3D "kinh dị"
Chăn bò
Chùm ảnh: Các thủ khoa xuất sắc ghi danh sổ vàng tại Văn Miếu
Chùm ảnh: Chiêm ngưỡng tác phẩm 3D "kinh dị"
P.V (TH)