Chương trình Tiếng Anh lớp 3 sẽ tập trung phần nghe nói

26/08/2011 14:10 Xuân Trung
(GDVN) - Qua một năm triển khai, thực hiện chương trình thí điểm Tiếng Anh cho học sinh tiểu học, bước đầu đã có những chuyển biến rõ dệt.

Tiếng Anh, với tư cách là một môn học bắt  buộc đã được định hình về đầu ra kết quả học tập của học sinh theo chuẩn quốc tế (ở cấp tiểu học là trình độ A1 trong khung  năng lực ngôn ngữ chung Châu Âu), ưu tiên phát  triển các kĩ năng nghe và nói. Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GD&ĐT) đã có chương trình thí điểm dạy tiếng Anh ở tiểu học trong năm qua để thử nghiệm chương trình.

Ảnh minh họa Internet

Theo ông Lê Tiến Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, qua một năm thí điểm đã được sự đồng thuận từ phía phụ huynh, giáo viên và nhất là học sinh. Khi tham gia giảng dạy ở trình độ A1 cho học sinh tiểu học, nhất là lớp 3 (trình độ A1.1) thì bắt buộc giáo viên phải đạt trình độ B2 (năng lực ngôn ngữ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm).

Theo đánh giá của đa số giáo viên thì nội dung  chương trình tiếng Anh có sự hấp dẫn ở ba lĩnh vực: Hệ thống chủ điểm/chủ đề. Năng lực giao tiếp và Kiến thức ngôn ngữ. Việc mô tả chi  tiết mục tiêu phải được thể hiện thông qua bốn kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. Trong đó tập chung phát triển hai kỹ năng nghe và nói, phù hợp với khả năng của học sinh. Đây cũng được xem là căn cứ để giáo viên soạn bài lên lớp và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập.

Ông Lê Tiến Thành cũng cho biết, việc sử dụng sách giáo khoa cho chương trình thí điểm lớp 3 còn một số hạn chế như không đồng nhất. Các trường thường sử dụng sách theo vùng miền của tài liệu Family and  Friends, trong  đó chưa khớp về  thứ tự chủ đề mà Bộ GD&ĐT ban hành. Ngoài ra, một số hạn chế của chương trình thí điểm mà theo các giáo viên là chủ đề theo năng lực  và nhu cầu, sở thích học  sinh ở các vùng miền không có sự khớp nhau gây khó khăn trong giảng dạy.

Xuân Trung