Cô Hảo đã được minh oan nhưng vẫn bị cách chức

01/11/2019 06:29 Trinh Phúc
(GDVN) - Khi tham gia đấu tranh chống tiêu cực, cô giáo Hảo được cho là lợi dụng tố cáo nhưng nay cô đã được minh oan, tuy nhiên vẫn bị kỷ luật nặng.

Liên quan đến câu chuyện cô Nguyễn Thúy Hảo - nguyên Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đấu tranh chống tiêu cực, sau đó cô nhiều lần bị kỷ luật Đảng, rồi kỷ luật chức vụ Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Cho đến nay, cô giáo Hảo tiếp tục đấu tranh đòi quyền lợi cho bản thân. Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có kết luận về khiếu nại của cô giáo Hảo về các quyết định kỷ luật cô.

Trong đó, đã thừa nhận nhiều nội dung cô giáo Hảo khiếu nại là đúng.

Theo đó, kết luận chỉ ra về trình tự giải quyết khiếu nại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên: Trong quá trình giải quyết khiếu nại (lần đầu), Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên chưa tổ chức thực hiện đối thoại với người khiếu nại (là bà Nguyễn Thúy Hảo).

Quyết định số 14599/QĐ – UBND ngày 29/12/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc kỷ luật bà Nguyễn Thúy Hảo căn cứ vào Văn bản vi phạm Khoản 12, Điều 8 Luật Tố cáo năm 2011; vi phạm Khoản 6, Điều 19 Luật viên chức năm 2010.

Trước đây, để kỷ luật cô Hảo, người ta cho rằng cô đã lợi dụng tố cáo xuyên tạc... xúc phạm danh dự, nhân phẩm uy tín của người khác. Nhưng nay cô giáo Hảo đã được minh oan (ảnh Trinh Phúc).

Hiện, Công an thành phố Thái Nguyên xác định các nội dung phản ánh của bà Hảo là không có cơ sở.

Qua xác minh, bà Hảo không có đơn thư tố cáo gửi đến Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên. Cơ quan Công an chỉ xác định tin báo của bà Hảo là không có căn cứ, chứ không kết luận bà Hảo có hành vi tố cáo.

Do vậy, việc Hội đồng kỷ luật thành phố Thái Nguyên xác định hành vi vi phạm trên của bà Hảo không đủ tài liệu chứng minh.

Hơn nữa, trong Quyết định số 14599/QĐ- UBND ngày 29/12/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc kỷ luật bà Nguyễn Thúy Hảo căn cứ vào Văn bản vi phạm  Khoản 1, Điều 16 Luật viên chức năm 2010, do không chấp hành đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam và pháp luật của Nhà nước”, hình thức kỷ luật áp dụng là “cảnh cáo”.


Cô thầy đấu tranh chống tiêu cực sao lại xem là kẻ phá hoại?

Qua xác minh thấy: Bà Nguyễn Thúy Hảo đã có Quyết định kỷ luật số 49 – QĐ/ĐU ngày 2/10/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Tân Thịnh về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức “cảnh cáo”;

Ngày 17/9/2018, Ủy ban kiểm tra Thành ủy Thái Nguyên có Quyết định số 117 – QĐ/KT giải quyết khiếu nại kỷ luât Đảng của đồng chí Nguyễn Thúy Hảo – Nguyên Bí thư Chi bộ Trường tiểu học  Lê Văn Tám, Đảng bộ phường Tân Thịnh. \

Nội dung: Thay đổi hình thức kỷ luật “cảnh cáo” bằng hình thức kỷ luật “Khiển trách”.

Ngày 05/8/2019, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy đã có Quyết định số 232-QĐ/KTTU về việc giải quyết khiếu nại kỷ luật của đồng chí Nguyễn Thúy Hảo, Đảng viên chi bộ Trường Tiểu học Lê Văn Tám, Đảng bộ phường Tân Thịnh, với nội dung:  “Giữ nguyên hình thức kỷ luật khiển trách đối với đồng chí Nguyễn Thúy Hảo”;

Như  vậy, việc Hội đồng kỷ luật áp dụng hình thức kỷ luật “cảnh cáo” là chưa đúng với quy định tại Khoản 5, Khoản 8, Điều 10 Nghị định số 27/2012/NĐ –CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ; hình thức kỷ luật phù hợp là “khiển trách”. Theo đó, bà Nguyễn Thúy Hảo khiếu nại đúng một phần.

Do đó, đã yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên hủy bỏ một phần nội dung của Quyết định số 14599/QĐ – UBND ngày 29/12/2017 về việc kỷ luật bà Nguyễn Thúy Hảo: “Lý do có hành vi: “lợi dụng việc tố cáo xuyên tạc… xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác” vi phạm Khoản 12, Điều 8 Luật Tố cáo năm 2011, Khoản 6, Điều 9 Luật Viên chức năm 2010”.

Lý do: Không có căn cứ chứng minh bà Nguyễn Thúy Hảo vi phạm.

Mặc dù chỉ ra nhiều sai phạm trong việc kỷ luật bà Hảo, đặc biệt không vu oan cho bà Hảo lợi dụng tố cáo tuy nhiên, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên vẫn giữ nguyên các nội dung của Quyết định số 14599/QĐ – UBND ngày 29/12/2017 – tức là vẫn kỷ luật cách chức bà Nguyễn Thúy Hảo.

Trinh Phúc