Công đoàn ngành giáo dục Hà Nội yêu cầu, quán triệt tố giác gian lận thi cử

24/04/2019 07:00 Trinh Phúc
(GDVN) - Theo đó, trong quá trình diễn ra kỳ thi, kịp thời phát hiện, tố giác những biểu hiện sai phạm hành vi vi phạm để xử lý.

Công đoàn ngành giáo dục Hà Nội đã yêu cầu công đoàn các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp với chuyên môn đồng cấp quán triệt và tuyên truyền vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT – TTg ngày 27/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia;

Công văn số 1209/BGD ĐT- QLCL ngày 27/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2019.

Gian lận điểm thi tại kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 rất nghiêm trọng (ảnh minh họa - nguồn báo Tổ quốc).

Theo đó, phải phổ biến đầy đủ quy chế thi trung học phổ thông quốc gia, Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo đến cán bộ, nhà giáo, người lao động nhằm thông tin kịp thời, đầy đủ về những nội dung cơ bản của kỳ thi, những điểm sửa đổi, bổ sung tại thông tư số 3/2019/TT – BGDĐT cả Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 18/3/2019.

Công đoàn ngành cũng yêu cầu các phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các đơn vị nhà trường quán triệt và tuyên truyền vận động cán bộ giáo viên, nhân viên nắm bắt các thông tin kịp thời, đầy đủ về những nội dung cơ bản của các kỳ thi tuyển sinh thông qua các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để cán bộ giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc các kỳ thi.

Tiêu cực kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 là vết nhơ đến muôn đời

Tuyên truyền, vận động để cán bộ giáo viên, nhân viên được điều động làm nhiệm vụ ở các hội đồng in, sao đề thi (hội đồng ra đề thi đối với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm 2019 – 2020), coi thi, chấm thi nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc quy chế và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về công tác thi, không để xảy ra các hiện tượng tiêu cực, vi phạm hoặc sai sót.

Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội  yêu cầu: “Trong quá trình diễn ra kỳ thi, kịp thời phát hiện, tố giác những biểu hiện sai phạm hành vi vi phạm nhằm ngăn ngừa và xử lý tiêu cực trong quá trình tổ chức coi thi, chấm thi.

Phối hợp chuẩn bị tốt các điều kiện, tổ chức tốt kỳ thi và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2019, tuyển sinh vòa lớp 10 trung học phổ thông năm học 2019 – 2020 theo tinh thần đổi mới, đảm bảo trung thực, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh”.

Theo công đoàn ngành giáo dục Hà Nội, yêu cầu động viên cán bộ giáo viên, nhân viên phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, góp phần vào thành công chung của kỳ thi.

Thường xuyên nắm tình hình, diễn biến về công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ thi; phát hiện khó khăn, bất cập và đề xuất giải pháp xử lý;

Phối hợp đề xuất các giải pháp hỗ trợ, đặc biệt quan tâm tới chế độ chính sách cho cán bộ giáo viên, nhân viên trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Trinh Phúc