Cùng xem Chương trình hành động của tân Giám đốc Đại học Đà Nẵng

05/08/2018 07:33 Tấn Tài
(GDVN) - Khung học phí hiện nay khá thấp so với chi phí đào tạo, trong khi ngân sách càng giảm sẽ là thách thức lớn đối với trường đại học.

Ngày 3/8, tại lễ nhận quyết định bổ nhiệm làm Giám đốc Đại học Đà Nẵng, Phó Giáo sư Nguyễn Ngọc Vũ đã đưa ra chương trình hành động với nhiều nhiệm vụ trọng tâm.

Nhiều thách thức

Theo Phó Giáo sư Vũ, gần 25 năm qua, nhờ sự chung tay góp sức của nhiều thế hệ thầy và trò, Đại học Đà Nẵng đã gặt hái được thành công hết sức to lớn trên tất cả các mặt như:

Phát triển đội ngũ, tăng cường cơ sở vật chất, đổi mới chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

Tân Giám đốc Đại học Đà Nẵng đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến. Ảnh: TT

Tuy nhiên, tân Giám đốc Đại học Đà Nẵng cũng đã chỉ ra những khó khăn, thách thức mà nhà trường phải đối mặt.

"Sự cạnh tranh lao động trong thời kỳ hội nhập đòi hỏi nhà trường phải liên tục cập nhật chương trình đào tạo, phát triển mạnh mẽ nghiên cứu khoa học để sinh viên thích nghi nhanh chóng với môi trường lao động đang thay đổi nhanh chóng.

Để làm được điều này Đại học Đà Nẵng cần có thêm nhiều nguồn lực tài chính.

Phó Giáo sư Nguyễn Ngọc Vũ là Phó Giám đốc phụ trách Đại học Đà Nẵng

Tuy nhiên khung học phí hiện nay theo Nghị định 86 của Chính phủ với mức học phí khá thấp so với chi phí đào tạo.

Trong khi ngân sách nhà nước cấp ngày càng giảm sẽ tiếp tục là một thách thức lớn đối với Đại học Đà Nẵng chúng ta trong thời gian đến", ông Vũ phân tích.

Bên cạnh đó, sự cạnh tranh trong trong thu hút và giữ chân nhân tài đang diễn ra mạnh mẽ cả trong khu vực công lập và tư nhân.

Điều này đặt ra cho Đại học Đà Nẵng những thách thức lớn là "làm thế nào để cán bộ giỏi yên tâm ở lại công tác tại trường trong khi nguồn thu nhập kém hấp dẫn?".

Sáu nhiệm vụ trọng tâm

Trong nhiệm kỳ của mình (2018-2023), Phó Giáo sư Nguyễn Ngọc Vũ cũng đưa ra sáu nhiệm vụ trọng tâm mà Đại học Đà Nẵng tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Đó là, xây dựng chiến lược cụ thể về đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy và cán bộ quản lý.

Xem đây là yếu tố quyết định cho sự thành công của các mục tiêu đổi mới Đại học Đà Nẵng trong những năm tới.

“Khuyến khích cán bộ giảng dạy học tập, bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn và ngoại ngữ.

Đại học Đà Nẵng vinh danh 23 tân Phó Giáo sư

Đồng thời, tìm kiếm các nguồn kinh phí khác nhau để gửi cán bộ ra nước ngoài đào tạo, thực tập chuyên môn và kỹ năng quản lý.

Tạo môi trường làm việc thuận lợi, không gian sự phạm, văn hóa để giảng viên, viên chức gắn bó lâu dài với trường”, Phó Giáo sư Vũ cho hay.

Mục tiêu thứ hai là, xây dựng kế hoạch đổi mới liên tục chương trình đào tạo của tất cả các trường thành viên dựa trên nền tảng khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân và khung trình độ quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Đổi mới cách tiếp cận xây dựng chương trình đào tạo cho phù hợp với các yêu cầu của thị trường lao động.

Không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu cạnh tranh trên thị trường lao động trong nước và khu vực.

Thực hiện chiến lược ổn định quy mô để nâng cao chất lượng đào tạo. Phát triển các chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao, mở rộng các chương trình liên kết đào tạo với các trường Đại học uy tín trên thế giới.

Phát triển các chương trình liên kết đào tạo đồng cấp bằng với nước ngoài. Thực hiện kiểm định chương trình và kiểm định trường theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế.

Nhiệm vụ thứ ba là tăng cường nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ, đẩy mạnh hợp tác quốc tế.

Phát triển quỹ nghiên cứu khoa học, đầu tư tập trung một số phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu chuyển giao công nghệ.

Đại học Đà Nẵng lý giải 90% sinh viên có việc làm sau khi ra trường

Tạo điều kiện thuận lợi nhất để giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học, khuyến khích công bố quốc tế.

Đồng thời, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng để góp phần giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra trong sản xuất và đời sống.

Đổi mới quản lý, nâng cao hiệu quả tất cả các mặt hoạt động trong toàn Đại học Đà Nẵng.

Xây dựng cơ chế phối hợp nhịp nhàng giữa Đại học Đà Nẵng và các trường thành viên để một mặt, tạo điều kiện cho các trường được tự chủ tối đa.

Mặt khác, tận dụng được cơ chế Đại học vùng để có đủ nguồn lực đạt được những mục tiêu lớn, có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển bền vững lâu dài.

Thứ năm là, hoàn thiện quy hoạch, phát triển cơ sở vật chất, triển khai xây dựng khu đô thị Đại học tại Hòa Quý.

“Đây là nhiêm vụ vừa có tính cấp bách, vừa có tính lâu dài, một mặt đáp ứng yêu cầu phát triển không gian vốn rất chật hẹp trước mắt.

Và mặt khác, đáp ứng sự phát triển bền vững, xứng tầm của một Đại học vùng trọng điểm quốc gia.

Tận dụng mọi cơ hội hỗ trợ của Chính phủ và của địa phương, tập trung toàn bộ nguồn thực hiện thành công Khu đô thị Đại học.

Bên cạnh hoàn thiện quy hoạch phát triển không gian, chúng ta cũng qui hoạch, sắp xếp lại hệ thống tổ chức các trường thành viên, các đơn vị trực thuộc theo chiến lược phát triển Đại học Đà Nẵng đến năm 2025 tầm nhìn đến 2035”, ông Vũ cho biết.

Tạo mọi điều kiện cần thiết để nâng cao cuộc sống tinh thần và vật chất của giảng viên, cán bộ, viên chức trong toàn Đại học Đà Nẵng.

Thực hiện xây dựng môi trường làm việc tốt, mọi người thỏa mái có điều kiện cống hiến và được hưởng thành quả trên cơ sở cống hiến của mình.

Tấn Tài