Đà Nẵng đầu tư hệ thống trường mầm non, tiểu học đạt chuẩn quốc gia

25/01/2018 06:12 An Nguyên
(GDVN) - Các trường hợp đầu tư xây dựng mới, sửa chữa có tổng mức đầu tư không quá 5 tỷ đồng thì các quận, huyện chủ động cân đối đầu tư từ nguồn ngân sách quận, huyện.

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản thống nhất đầu tư xây dựng phòng học để duy trì mục tiêu học 2 buổi/ngày và xây dựng hệ thống trường mầm non, tiểu học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thành phố.

Đà Nẵng đầu tư xây dựng hệ thống trường mầm non, tiểu học đạt chuẩn quốc gia. Ảnh: giaoduc.net.vn

Theo đó, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định số 6898/QĐ-UBND về việc:

“Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018” để triển khai thực hiện việc đầu tư các công trình trường học theo đúng quy định.

Các trường hợp đầu tư xây dựng mới, cải tạo sửa chữa, mua sắm trang thiết bị có tổng mức đầu tư không quá 5 tỷ đồng, Ủy ban nhân dân các quận, huyện chủ động cân đối đầu tư từ nguồn vốn ngân sách quận, huyện. 

"Ngôi trường triệu đô" dành cho con em công nhân đi vào hoạt động

Đối với các trường hợp có nhu cầu đầu tư từ ngân sách thành phố nhưng chưa được bố trí kế hoạch vốn, chưa có chủ trương cho phép triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng của Ủy ban nhân dân thành phố…

Ủy ban nhân dân các quận, huyện phối hợp với sở Xây dựng triển khai hoàn chỉnh công tác địa điểm, phê duyệt quy hoạch xây dựng.

Và triển khai các thủ tục, trình tự đầu tư xây dựng theo đúng quy định đối với các công trình chưa phê duyệt quy hoạch xây dựng.

Đối với các công trình đã được phê duyệt quy hoạch xây dựng mới và công trình cần xây dựng bổ sung mới hoặc tháo dỡ, xây mới, Ủy ban nhân dân các quận huyện tổng hợp hồ sơ, phương án đầu tư xây dựng gửi sở Kế hoạch và Đầu tư để phối hợp với sở Giáo dục và Đào tạo, sở Xây dựng kiểm tra, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xử lý theo quy định.

An Nguyên