Đà Nẵng không tăng học phí mầm non và phổ thông công lập năm học 2018-2019

10/06/2018 06:50 An Nguyên
(GDVN) - Hai trường cao đẳng trực thuộc thành phố Đà Nẵng sẽ tăng học phí để tăng tự chủ tài chính, giảm dần tỷ lệ đảm bảo của ngân sách.

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã vừa có cuộc họp thống nhất việc đề xuất Hội đồng nhân dân thành phố không tăng học phí mầm non và phổ thông công lập năm học 2018- 2019.

Đà Nẵng sẽ tăng học phí đối với hai trường cao đẳng trực thuộc. Ảnh: AN

Riêng về quy định mức thu học phí, học phí học lại tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc thành phố Đà Nẵng (năm học 2018-2019), qua thảo luận các thành viên Ủy ban nhân dân thống nhất như dự thảo về mức tăng học phí đối với các trường Cao đẳng nghề và Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật.

Mục đích là để tạo cơ sở pháp lý cho các trường này thực hiện nhiệm vụ đào tạo của mình trong lộ trình tính đúng, tính đủ chi phí đầu tư theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP.

Đà Nẵng chọn lãnh đạo chuyên môn, muốn làm "quan" phải thi tuyển

Đồng thời tăng khả năng tự chủ tài chính cho đơn vị, giảm dần tỉ lệ đảm bảo của ngân sách và có nguồn kinh phí thực hiện việc chỉnh lý, chuyển đổi các chương trình đào tạo phù hợp với mục tiêu và nhu cầu xã hội.

Riêng đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập thì sau khi xem xét tình hình thực tế, xét chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2016 và năm 2017 tăng bình quân không đáng kể.

Nên thống nhất giữ nguyên mức thu học phí giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm học 2018-2019.

An Nguyên