Đăk Nông cấm tuyệt đối giáo viên mang học sinh về nhà riêng dạy thêm

01/01/2018 06:51 Phương Linh
(GDVN) - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Nông tuyệt đối cấm giáo viên mang học sinh về nhà riêng để dạy thêm.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Nông – ông Phan Thanh Hải ngày 28/12 đã ký văn bản số 2382, về việc chấn chỉnh công tác dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, trong thời gian qua, công tác quản lý, chỉ đạo việc dạy thêm học thêm của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã được triển khai kịp thời, tiến hành kiểm tra theo kế hoạch tới các cơ sở dạy thêm trong và ngoài nhà trường, chấn chỉnh các sai sót trong quá trình triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ sở thực hiện không đúng quy định, để xảy ra tình trạng giáo viên ép buộc học sinh học thêm, đưa học sinh về nhà dạy thêm, gây bức xúc trong xã hội.

Tỉnh Đăk Nông yêu cầu tuyệt đối cấm giáo viên mang học sinh về nhà riêng dạy thêm (ảnh minh họa: P.L)

Để công tác dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh đi vào nề nếp, nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng được nhu cầu của học sinh và phụ huynh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Nông yêu cầu các cơ sở giáo dục, các Phòng Giáo dục và Đào tạo cần: Thực hiện chặt chẽ, đúng quy định theo thông tư 17/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quyết định 13/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trong đó, không tổ chức dạy thêm học thêm đối với các trường đã có học sinh học 2 buổi/ngày, đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội.

Tuyệt đối không ép buộc học sinh học thêm, tạo điều kiện cho học sinh lựa chọn giáo viên theo học. Trên cơ sở tự nguyện của học sinh, Hiệu trưởng các trường tổ chức khảo sát chất lượng học sinh, phân chia lớp học phù hợp theo cấp độ học lực, trình độ.

Danh sách lớp học thêm, nội dung, chương trình giảng dạy, đối tượng, phân bố hợp lý thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên, học sinh, phụ huynh.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Nông nhấn mạnh: Tuyệt đối cấm giáo viên mang học sinh về nhà riêng để dạy thêm, quản lý chỉ đạo chấm dứt tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan, tiêu cực.

Đồng thời, cần chú trọng đến các giải pháp: Đảm bảo chất lượng dạy trong nhà trường, tạo điều kiện, cơ sở vật chất để đổi mới giảng dạy, học tập, tăng cường tổ chức hoạt động thí nghiệm, thực hành văn thể mỹ, các hoạt động Đoàn Đội, giáo dục kỹ năng giao tiếp cho học sinh.

Nếu để xảy ra tình trạng giáo viên ép buộc học sinh học thêm, giáo viên đưa học sinh về nhà riêng để dạy thêm, tổ chức dạy thêm không đúng quy định, Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục sẽ chịu trách nhiệm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đối với các Phòng Giáo dục và Đào tạo, đề nghị chỉ đạo các cơ sở dạy thêm do mình cấp phép thực hiện chặt chẽ, đúng quy định việc tổ chức dạy thêm học thêm, tăng cường kiểm tra, quản lý Nhà nước nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân dạy thêm trái quy định, ép buộc học sinh học thêm và giáo viên đưa học sinh về nhà riêng để dạy thêm.

Phương Linh