Danh sách 64 Hội đồng thi trong kỳ thi tốt nghiệp 2021

08/04/2021 06:02 Thùy Linh
GDVN- Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 sẽ có 64 Hội đồng thi.

Cụ thể, 64 Hội đồng thi bao gồm:

Thùy Linh