Danh sách các trường đại học trên địa bàn Hà Nội công bố điểm nhận hồ sơ

14/07/2017 05:18 Linh Hương
(GDVN) - Danh sách các trường trên địa bàn Hà Nội công bố điểm nhận hồ sơ tính đến hết ngày 13/7, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam cập nhật danh sách theo từng ngày.

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội chính công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng (điểm sàn được đăng ký xét tuyển) đối với các ngành/nhóm ngành năm 2017. Cụ thể:

Trong đó, điểm xét (ĐX) tính theo công thức như sau:

Đối với tổ hợp môn không có môn chính


ĐX = [(Môn1+Môn2 + Môn3), làm tròn đến 0,25] + Điểm Ưu tiên (ƯT) (Khu vực (KV)/Đối tượng (ĐT)) + Điểm ƯT xét tuyển

Đối với tổ hợp môn có môn chính


ĐX = [(Môn chính x 2+Môn2 + Môn3) x ¾, làm tròn đến 0,25] +Điểm ƯT (KV/ĐT) +Điểm ƯT xét tuyển

Học viện Tài chính thông báo mức điểm nhận đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2017 từ mức 18 điểm trở lên.

Điểm nhận hồ sơ của Học viện Tài chính

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội công bố mức điểm xét hồ sơ tuyển sinh đại học của trường năm 2017 từ 17 điểm trở lên.

Cụ thể, các thí sinh tham dự kỳ thi Quốc gia năm 2017 có tổng điểm ba môn theo tổ hợp xét tuyển quy định trong Đề án tuyển sinh đại học năm 2017 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đạt từ 17 điểm trở lên (chưa nhân hệ số và đã cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo) được quyền đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào các ngành tương ứng của trường.

Ngoài đảm bảo ngưỡng xét tuyển như trên, học sinh còn cần tốt nghiệp trung học phổ thông và có hạnh kiểm các kỳ đều đạt loại khá trở lên.

Trường Đại học Công đoàn thông báo điểm nhận hồ sơ xét tuyển bằng ngưỡng điểm đầu vào được Bộ GD-ĐT quy định (15,5 điểm). 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam công bố mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học từ 12 đến 17 cho 27 ngành khác nhau với tổng chỉ tiêu 4780.

Cụ thể như sau:

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo điểm nhận hồ sơ xét tuyển từ 16,5 đến 19 điểm.

Trường Đại học Thủy lợi cho biết ngưỡng điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đối với các tổ hợp môn xét tuyển vào các nhóm ngành đại học hệ chính quy năm 2017 từ 15,5.

Tại Hà Nội với tổng chỉ tiêu 3120, mức điểm nhận hồ sơ như sau:

Tại Thành phố Hồ Chí Minh với tổng chỉ tiêu 580, mức điểm nhận hồ sơ như sau:

Đại học Ngoại thương: Cơ sở tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh nhận hồ sơ khối A00 mức 22,5 điểm, các khối còn lại là 21,5 điểm.

Riêng D02 của tiếng Nga là 20,5 điểm. Cơ sở tại Quảng Ninh nhận hồ sơ từ 18 điểm.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông vừa thông báo mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2017.

Theo đó, tại Cơ sở đào tạo phía Bắc mức điểm nhận hồ sơ là từ 18,00 điểm trở lên (cho tổ hợp môn xét tuyển A00, A01, D01).

Tại cơ sở đào tạo phía Nam là từ 16,00 điểm trở lên (cho tổ hợp môn xét tuyển A00, A01, D01) và đây là mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển áp dụng cho đối tượng là học sinh phổ thông tại khu vực 3.

Tiếp tục cập nhật....

Linh Hương