Đề thi trắc nghiệm phổ thông quốc gia được ra như thế nào?

30/05/2019 06:57 Trinh Phúc
(GDVN) - Đề thi của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia phải đạt các yêu cầu nằm trong Chương trình cấp trung học phổ thông, chủ yếu là chương trình lớp 12.

Ngoài môn Văn thì các môn thi trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia thi theo hình thức trắc nghiệm. Để có được đề thi phù hợp, phân loại được thí sinh thì việc ra đề thi cần có một quy trình chặt chẽ.

Theo quy chế thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 thì việc ra đề thi trắc nhiệm được thực hiện như sau: Ngân hàng câu hỏi thi theo hướng chuẩn hóa được xây dựng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo là nguồn tham khảo quan trọng để soạn thảo đề thi theo quy trình sau:

Chủ tịch Hội đồng ra đề thi giao cho một thư ký vòng trong của Hội đồng dùng phần mềm chuyên dụng rút ngẫu nhiên các câu hỏi thi trắc nghiệm từ Ngân hàng câu hỏi thi và chuyển cho các Trưởng môn đề thi.

Việc ra đề thi trắc nghiệm luôn theo quy trình nghiêm ngặt để đảm bảo tính chính xác, công bằng giữa các thí sinh (ảnh minh họa - nguồn giaoduc.net.vn).

Trưởng môn đề thi của từng môn thi phân công các thành viên trong Tổ ra đề thi thẩm định từng câu hỏi thi trắc nghiệm;

Tổ ra đề thi làm việc chung, lần lượt tinh chỉnh từng câu trắc nghiệm và tổ hợp thành đề thi theo đúng yêu cầu về nội dung đề thi được quy định tại Điều 15 của Quy chế này.

Sau khi tinh chỉnh lần cuối, Trưởng môn đề thi ký tên vào các đề thi và bàn giao cho Chủ tịch Hội đồng ra đề thi. Tiếp đó, cán bộ Hội đồng ra đề thi thực hiện khâu trộn đề thi thành nhiều phiên bản khác nhau.

Thí sinh tham gia kì thi quốc gia được cộng điểm khi xét tốt nghiệp như thế nào?

Tổ ra đề thi rà soát từng phiên bản của đề thi, đáp án, hướng dẫn chấm thi và ký tên vào từng phiên bản của đề thi.

Phản biện đề thi sau khi soạn thảo, thẩm định, tinh chỉnh, các đề thi được tổ chức phản biện độc lập. Các cán bộ phản biện đề thi có trách nhiệm đọc, giải đề và đánh giá đề thi theo các yêu cầu quy định tại Điều 15 của Quy chế này; đề xuất phương án chỉnh lý, sửa chữa đề thi nếu thấy cần thiết;

Ý kiến đánh giá của các cán bộ phản biện đề thi là một căn cứ để Chủ tịch Hội đồng ra đề thi tham khảo trong việc quyết định duyệt đề thi.

Theo quy định, đề thi của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia phải đạt các yêu cầu nằm trong Chương trình cấp trung học phổ thông, chủ yếu là chương trình lớp 12.

Đảm bảo phân loại được trình độ của thí sinh, vừa đáp ứng yêu cầu cơ bản để tốt nghiệp và yêu cầu nâng cao để tuyển sinh đại học.

Ngoài ra, đề thi phải đảm bảo tính chính xác, khoa học và tính sư phạm; lời văn, câu chữ phải rõ ràng;

Trinh Phúc