Dịch bệnh mà kéo dài, nhiều cơ sở giáo dục ngoài công lập nguy cơ bị giải thể

28/04/2020 06:30 Việt Dũng
(GDVN) - Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nếu dịch bệnh còn kéo dài, nhiều cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông ngoài công lập nguy cơ bị giải thể.

Ngày 23/4/2020, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh – ông Lê Hồng Sơn đã ký báo cáo 1177/BC-GDĐT-KHTC, về đánh giá tác động của dịch bệnh Covid-19 đối với ngành Giáo dục của Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo báo cáo này, nếu dịch bệnh còn kéo dài, nguy cơ đóng các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông ngoài công lập là rất cao.

Lý do: Nguồn thu của các cơ sở giáo dục bị sụt giảm, hoặc không có nguồn thu, trong khi vẫn phát sinh chi phí để truy trì hoạt động.

Nhiều giáo viên mầm non ngoài công lập bị ảnh hưởng công việc bởi dịch Covid-19 (ảnh: CTV)

Ví dụ: thuê mặt bằng, trả lương cán bộ, giáo viên cơ hữu, nộp bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho cán bộ, giáo viên, chi phí sửa chữa máy móc thiết bị, tổng vệ sinh môi trường, khử khuẩn trường lớp để phòng chống dịch bệnh, các chi phí khác.

Đặc biệt, đối với 879 cơ sở giáo dục mầm non, với hơn 23.464 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên bị ảnh hưởng về các khoản lương, bảo hiểm xã hội theo quy định.

Bên cạnh đó, một số đơn vị mới thành lập do phải vay vốn ngân hàng để hoạt động, nên hàng tháng, nhà trường vẫn phải chi trả lãi suất ngân hàng.

Nếu tình trạng dịch bệnh còn kéo dài, học sinh tiếp tục phải nghỉ học, rất nhiều trường sẽ gặp khó khăn trong công tác tài chính để duy trì hoạt động chung.

Mặt khác, các cơ sở giáo dục ngoài công lập trả lãi ngân hàng đối với các khoản vay đầu tư, chi tiền thuê cơ sở vật chất đào tạo, trả lương ngừng việc cho các cán bộ, quản lý, nhân viên, giáo viên (theo mức lương bình quân tối thiểu vùng, để giữ chân người lao động, đặc biệt là giáo viên người nước ngoài đối với các trung tâm ngoại ngữ), trợ cấp cho người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định, các khoản đóng góp với cơ quan bảo hiểm theo quy định, các chi phí khác.

Từ khi học sinh của thành phố nghỉ học để phòng chống Covid-19 từ đầu tháng 2/2020 cho đến nay, học sinh không đến trường đã tác động đến việc làm của khoảng 80% số giáo viên, đặc biệt với đội ngũ giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập.

Việt Dũng