Điểm trúng tuyển đánh giá năng lực tại Đại học Quốc tế Hồng Bàng: từ 600 - 725

28/09/2020 06:22 Việt Dũng
GDVN- Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng vừa công bố điểm trúng tuyển theo kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) vừa công bố điểm trúng tuyển theo kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Điểm trúng tuyển này áp dụng cho 38 ngành đào tạo theo trình độ đại học chính quy ở nhà trường.

Theo đó, 3 ngành Y khoa, Răng hàm mặt và Dược học có điểm trúng tuyển cao nhất là 725 điểm.

Các ngành Kỹ thuật Xét nghiệm Y học, Điều dưỡng, Kỹ thuật Phục hồi chức năng điểm trúng tuyển là 700 điểm, và các ngành còn lại của trường đào tạo là 600 điểm.

Riêng các ngành có tổ hợp môn Năng khiếu bao gồm: Giáo dục mầm non, Giáo dục thể chất, Kiến trúc, Kiến trúc cảnh quan, Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, Công nghệ điện ảnh truyền hình, thí sinh cần dự thi năng khiếu do HIU tổ chức, hoặc lấy kết quả thi từ các trường đại học khác.

Điểm trúng tuyển cụ thể của từng ngành tại trường như sau:

Điểm trúng tuyển theo kỳ thi đánh giá năng lực tại HIU (ảnh: P.L)

Việt Dũng