Điểm xét tuyển vào lớp 10 tại Hà Nội được tính theo công thức nào?

04/06/2019 06:14 Thùy Linh
(GDVN) - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có công thức tính điểm xét tuyển vào lớp 10 đối với trường công lập, ngoài công lập và tự chủ tài chính.

Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2019-2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã nêu cụ thể công thức tính điểm xét tuyển vào lớp 10 đối với trường công lập, ngoài công lập và tự chủ tài chính. 

Cụ thể, đối với các trường trung học phổ thông công lập

Thực hiện phương thức “Thi tuyển” để tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập, lớp 10 không chuyên Trường trung học phổ thông Chu Văn An và Trường trung học phổ thông Sơn Tây.

Điểm xét tuyển là căn cứ duy nhất để tuyển sinh, dựa trên kết quả bốn bài thi (có tính hệ số) các môn: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Lịch sử trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông khóa ngày 02/6/2019 và điểm ưu tiên như sau:

ĐXT = (Điểm Văn + Điểm Toán) x 2 + Điểm Ngoại ngữ + Điểm Lịch sử + Điểm Ưu tiên

Trong đó:

- Điểm Văn, Điểm Toán, Điểm Ngoại ngữ, Điểm Lịch sử: Là điểm bài thi các môn Ngữ Văn, Toán, Ngoại ngữ, Lịch sử, chấm theo thang điểm 10, điểm lẻ của tổng điểm toàn bài được làm tròn điểm đến 2 chữ số thập phân.

Chỉ đưa vào diện xét tuyển những học sinh không vi phạm Quy chế đến mức hủy kết quả thi trong kỳ thi Tuyển sinh và không có bài thi nào bị điểm 0 (không).

- Điểm Ưu tiên: Chỉ tính với mức ưu tiên cao nhất (trường hợp học sinh có nhiều ưu tiên).

Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2019-2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã nêu cụ thể công thức tính điểm xét tuyển vào lớp 10 đối với trường công lập, ngoài công lập và tự chủ tài chính. (Ảnh minh họa: Trinh Phúc)

Đối với các trường trung học phổ thông công lập tự chủ tài chính, trung học phổ thông ngoài công lập: Sử dụng phương thức “Xét tuyển” theo một trong hai phương án tuyển sinh sau:

- Phương án 1: Xét tuyển căn cứ vào Điểm xét tuyển của thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2019-2020.

- Phương án 2: Xét tuyển dựa trên kết quả rèn luyện, học tập của học sinh ở cấp Trung học cơ sở.

Nếu nhà trường tuyển sinh theo phương án 2, Điểm xét tuyển (ĐXT) được tính như sau:

ĐXT = Điểm THCS + Điểm Ưu tiên

Trong đó:

+ Điểm Trung học cơ sở: Là tổng số điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập của 4 năm học cấp trung học cơ sở, nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó, cụ thể như sau:

• Hạnh kiểm tốt và học lực giỏi: 10,0 điểm;

• Hạnh kiểm khá và học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt và học lực khá: 9,0 điểm;

• Hạnh kiểm khá và học lực khá: 8,0 điểm;

• Hạnh kiểm trung bình và học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt và học lực trung bình: 7,0 điểm;

• Hạnh kiểm khá và học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình và học lực khá: 6,0 điểm;

• Trường hợp còn lại: 5,0 điểm.

+ Điểm ưu tiên: Nếu học sinh có nhiều ưu tiên, chỉ tính mức ưu tiên cao nhất.

Thùy Linh